Rosatom dokončil montáž reakční komory nejvýkonnějšího laseru na světě

SAROV | Dne 15. dubna byla v ruském výzkumném ústavu VNIIEF (město Sarov, dceřiná společnost ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) dokončena montáž reakční komory nejvýkonnějšího laserového zařízení na světě. Cílem vědců je v této komoře zažehnout termojadernou fúzi.

Montáž kulové reakční komory Sarovského laserového zařízení

Reakční komora byla po dokončení montáže přemístěna do budovy, kde budou probíhat pokusy s inerciálním udržením termojaderné fúze. Tato komora představuje hlavní součást celého laserového zařízení a probíhají v ní interakce terče a laserových paprsků.

Montáž kulové komory trvala 14 měsíců a musela být použita speciální svařovací technologie. Všechny její komponenty byly sestaveny za pomoci precizního geodetického zařízení, které kontrolovalo přesnost rozmístění průchodek pro laserové paprsky, diagnostické paprsky a technologické systémy. Komora má průměr 10 metrů, tloušťku stěny 100 milimetrů a váhu zhruba 120 tun a v jejím povrchu je celkem 100 průchodek. Přesnost montážních prací přibližují nejlépe tato čísla: Celá komora má odchylku od přesné koule méně jak 5 milimetrů a osy všech průchodek se odklánějí od středu komory méně jak o 1 milimetr.

Přemístění reakční komory trvalo zhruba měsíc a zahrnovalo řadu speciálních operací, včetně rozebrání střechy hlavní i pomocné budovy. Na místo musel dorazit i speciální těžkotonážní jeřáb, který komoru spustil mezi 32 metrů vysoké stěny budovy.
Sarovské laserové zařízení je rekordmanem mezi provozovanými i plánovanými laserovými systémy. Terče budou ozařovány pomocí pulsů energie, které budou jeden a půlnásobně větší než v případě současného nejvýkonnějšího laserového zařízení National Ignition Facility (NIF) v USA.

Ředitel Institutu fyziky laserů v ústavu VNIIEF Sergej Garanin zdůrazňuje: „Dosud se nikomu nepodařilo v laboratoři zažehnout termojaderný terč. Základní problém spočívá v tom, že malinkaté množství hmoty je potřeba stlačit na velmi vysokou hustotu (100 gramů na centimetr krychlový). Proto se obal musí pohybovat se zcela přesnou sférickou symetrií a odchylky od sférického stlačování nejsou přípustné. Experimenty prováděné na zařízení NIF ukázaly, že jeho ozařovací systém nemůže dosáhnout požadované stejnoměrnosti ozařování středového terče. Náš ozařovací systém je jiný a prakticky sféricky symetrický. Díky zkušenostem z předchozích experimentů soudíme, že máme šanci se dostat ke kýženému výsledku (zažehnout termojadernou fúzi v terči) jako první na světě.“
Program experimentů je připraven, takže začnou, jakmile bude zařízení uvedeno do provozu. Nyní probíhají zkoušky systémů první části zařízení. Koncem letošního roku bude tento modul spuštěn a v roce 2022 by měl začít jeho normální provoz.

Všeruský vědecko-výzkumný institut experimentální fyziky VNIIEF (součást Rosatomu) je největším ruským výzkumným ústavem v oblasti laserů.


Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě.
Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu – od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.
Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 37 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě.
Na domácí půdě Rosatom staví 6 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.
Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2017 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 36 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.