Zločinec Hamáček! V kauze nezaplaceného dluhu dědicům pana Altnera jde o zneužívání moci ČSSD!

V kauze nezaplaceného dluhu dědicům pana Altnera jde o zneužívání moci ČSSD! Občané si sami udělají obrázek o vedení ČSSD, které káže vodu a pije víno. Pravdivost tohoto přísloví lze potvrdit řadou kauz ČSSD, které jsou důkazem toho, jak představitelé této vládnoucí strany porušují svůj mravní politický kodex.

Radek Rozvoral

Všem našim občanům je známá kauza, která od konce posledních let druhého milénia doprovází Českou stranu sociálně demokratickou, kdy jí hrozilo, že přijde o Lidový dům. Palác Losyů z Losinthalu, kdysi též palác Kinských, známý dnes hlavně jako Lidový dům, je raně barokní palác, který byl zbudován v letech 1651 – 1657 italským architektem a sochařem Carlem Luragem a nachází se v Praze na Novém Městě. V současnosti jde o sídlo České strany sociálně demokratické, která ho vlastní prostřednictvím své akciové společnosti Cíl.

V roce 1993 podalo Ministerstvo financí ČR určovací žalobu, aby soud zjistil skutečného vlastníka Lidového domu. Obvodní soud pro Prahu 1 v roce 1994 rozhodl, že vlastníkem domu je společnost Cíl. Následovaly dlouholeté právní spory, zda společnost Cíl právně existuje a kdo je jejím vlastníkem. Konečný verdikt v této kauze měl Ústavní soud, který v roce 2000 rozhodl, že vlastníkem nemovitosti je společnost Cíl, kterou vlastní ČSSD. V době těchto soudních sporů byl předsedou ČSSD Miloš Zeman, který smlouvu o zastupování ČSSD advokátem Zdeňkem Altnerem podepsal. Na jejím základě vysoudil advokát Zdeněk Altner pro ČSSD její stranické sídlo, za což měl slíbeno deset procent z vysouzeného majetku, plus možné penále.

Současný prezident Miloš Zeman se k této kauze již několikrát vyjádřil a obhajuje své tvrzení, že to bylo pro ČSSD v té době to nejlepší řešení. Též prosazoval, aby vedení ČSSD smlouvu neutajovala před veřejností a především před řadovými členy. V době, kdy advokát Altner vyhrál tento soudní spor, mu ČSSD vyplatila jen část slíbeného honoráře a postupně mu měla splácet dle splátkového kalendáře zbytek financí, což mu zaručovala uzavřená smlouva o zastupování ČSSD ve sporu o Lidový dům.

Dobytkové z ČT a Honza Hamáček | reprodukce z e-vysílání žumpy ČT

Advokát Altner v roce 2006 požádal ČSSD o doplatek ve výši 165 milionů korun s tím, že tímto bude pohledávka ČSSD vůči jeho osobě zcela vyrovnána. Tento návrh ale vedení ČSSD v čele s předsedou Jiřím Paroubkem odmítlo, neboť se domnívalo, že panu Altnerovi už vyplatili dost peněz a že původní smlouva byla finančně pro pana Altnera nadhodnocena. Tento názor od té doby zastává vedení ČSSD, ať již byl jejím předsedou Jiří Paroubek (2006 – 2010), Bohuslav Sobotka (2010 – 2017), Milan Chovanec (2017 – 2018) a i současný předseda Jan Hamáček, který je ve vedení strany od 18. února 2018 doposud. Vedení ČSSD si v těchto letech vůbec nepřipouštělo, že by ještě nějaké finance panu Altnerovi vyplatilo, a myslelo si, že spor časem vyšumí a z případných soudních sporů vyjde ČSSD vítězně. Tento názor byl posilován její vládnoucí pozicí a nestandardními postupy v celé řadě kauz (např. OKD), které jí provázely.

Advokát Zdeněk Altner se ale nevzdal, a po úspěchu ve sporu, kdy zastupoval ČSSD ve sporu o Lidový dům, se domáhal doplacení částky 145 milionů korun. Verdikt z roku 2004 mu přiznal 18,5 milionu. Proti tomu se obě strany odvolaly. Městský soud v Praze následně v roce 2016 rozhodl, že částka má být vyplacena. Se smluvní pokutou za prodlení je to však víc než 300 milionů korun. Advokát Altner dne 7. listopadu 2016 zemřel a jeho práva přešla na jeho dědice. Nyní je spor v řešení u Nejvyššího soudu, který má rozhodnout o dovolání ČSSD proti pravomocnému verdiktu, podle něhož má strana zaplatit 338 milionů korun svému bývalému advokátovi Zdeňku Altnerovi, respektive jeho dědicům. Mezitím se ovšem případem začal zabývat Ústavní soud. Řeší stížnost, kterou Altner podal ještě před svou smrtí. Stěžoval si na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který rozhodl o odkladu vyplacení peněz. Ústavní soud v polovině dubna tohoto roku svým verdiktem vyhověl dědicům právníka Zdeňka Altnera a zrušil odklad vykonatelnosti verdiktu, podle kterého jim má ČSSD vyplatit asi 338 milionů korun.

Takže si počkejme, jak celý spor dopadne. To ale nic nemění na přístupu vedení ČSSD, jak na celou kauzu nahlíží. Na závěr uvedu, co o sporu ještě před svou smrtí řekl Zdeněk Altner: „Zatímco statisíce lidí musí plnit své závazky vůči bankám, kdyby se zpozdili často byť jen o den, čekali by je nemalé sankce. A ČSSD si myslí, že své závazky plnit nebude.“ Naše hnutí SPD odsuzuje, jak ČSSD zneužívá svoji moc, aby nemusela platit dluh na základě pravomocného rozsudku pro dědice pana Altnera.

Reklama: