Petice: Vraťme Českou televizi a Český rozhlas těm, kdo ji platí!

„Vraťme Českou televizi a Český rozhlas těm, kdo ji platí.“ To je požadavek petice, která reaguje na nedávnou petiční akci senátora Smoljaka, režiséra Vadase a dalších, kteří požadují po našich zákonodárcích takové legislativní úpravy, které údajně ochrání nezávislost veřejnoprávních médií.

ČT – propagandistický hovnomet ovládaný havloidními zločinci

Petice Vraťme veřejnoprávní média jejich koncesionářům naopak konstatuje, že jsou to právě lidé, jako jmenované protagonisté, kdo si dlouhodobě podmaňují prostor ve vysílání těchto médií a rozhodují o jejich názorovém směřování.

Nová petice vyzývá k tomu, aby zákonodárci naopak zajistili, aby skončil uvedený stav a obě média zase plnila své zákonem dané poslání – uspokojovat nestrannými a pluralitními informacemi široké spektrum občanů – koncesionářů, a tak přispívat k prohlubování naší demokracie. Neboť, jak praví okřídlené úsloví, demokracie je diskuse. Kde je monolog, tam je diktatura.

Kdo má obdobný názor a chce petici podepsat, může tak učinit na speciální emailové adrese [email protected].

Je třeba napsat celé jméno a příjmení, bydliště, profesi, popř. věk (není podmínkou). Seznam podepsaných bude pravidelně zveřejňován.

Text petice je zde:

Vraťme veřejnoprávní média jejich koncesionářům!

V těchto dnech byla zveřejněna petice některých politiků a televizních pracovníků, která vyzývá k obraně médií veřejné služby. Značně emotivně nám je zde předložena teze, podle níž jsou veřejnoprávní média v České republice „ohrožena“, a to ze strany „ústavních činitelů a jejich příznivců“. Petice žádá prosazení „zákonných pojistek, které tato média vymaní ze závislosti na politické (z)vůli mocných“.

My, níže podepsaní, se domníváme, že jde o naprosto bezprecedentní veřejnou lež a vyvolávání paniky, která má zakrýt skutečné ambice autorů oné petice, totiž totální a zákonem potvrzené ovládnutí veřejnoprávních médií, tzn. především veřejných prostředků ve výši celkem cca 10 miliard ročně, které musí podle zákona platit každý koncesionář (vlastník rozhlasového nebo televizního přijímače), tedy i my všichni. Jsme přesvědčeni, že autorům petice nejde o záchranu svobody slova, nýbrž o nekontrolovatelný dosah na tyto prostředky z našich kapes.

Zákony o České televizi a Českém rozhlase definují smysl a důvod existence těchto institucí (a tedy naplňování veřejné služby v médiích, za niž si platíme) takto: Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního resp. rozhlasového) vysílání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti.

My, níže podepsaní, jsme přesvědčeni, že veřejnoprávní média tento úkol dlouhodobě neplní, jsou hlasateli jednoho typu názorů a ignorují nebo ostrakizují jiné, nepřipouštějí diskusi a likvidují názorovou pluralitu.

Vyzýváme naše zastupitele, aby vrátili veřejnoprávní média do rukou těch, kdo si je platí, koncesionářů, a nepřipustili jejich ovládnutí jedinou názorovou a mocenskou skupinou.

Praha 30. 4. 2019

Reklama: