Nádrže Povodí Ohře jsou připravené k boji proti suchu

CHOMUTOV | V souvislosti s předpokladem možného výskytu hydrologického sucha jsme nádrže, které byly na zimu upuštěné, pozvolně plnili vodou z pomalu odtávajícího sněhu, informuje Povodí Ohře státní podnik.

VD Nechranice | repro: wikipedia.org

Nyní je hodně předčasné spekulovat o vývoji koloběhu vody v přírodě během letošního léta, podzimu nebo zimy. Dalo by se to přirovnat k věštění z křišťálové koule. Bude sucho? Bude vody dost, nebo budou povodně? Tolik dopředu není jisté nic. Co ale nyní jisté je, je naplnění nádrží.

„V současné době se nám podařilo naplnit všechny nádrže na 93 až 100 % zásobního objemu. V případě prohlubujícího se hydrologického sucha budou všechny nádrže připravené plnit své úlohy v zásobování vodou pro pitné účely, pro průmysl i energetiku,“ říká Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

V neposlední řadě jsou nádrže připravené dotovat průtoky pod hrázemi vodních děl a zlepšovat tak mnohdy velmi nepříznivý, suchý stav ve vodních tocích.

„A protože vodohospodáři nemyslí jen jednoúčelově, udržujeme v nádržích volné ochranné prostory pro úplně jiný scénář, a to pro případný výskyt povodní,“ dodal Jan Svejkovský.