Ředitelství silnic a dálnic: Provizorní opravy dálnice D47 potrvají do července

OSTRAVA | ŘSD pokračuje v provizorních opravách dálnice D47 (staveb D4708.2, D47091.1 a D47091.2), dnešní D1, z důvodu nekvalitně provedeného díla zhotovitelem během výstavby. Provizorní opravy musí ŘSD provést, neboť stav dálnice se i nadále zhoršuje (nárůst nerovností, výskyt výtluků). Na nejproblematičtějších úsecích je proto na prakticky nové dálnici stanovena nejvyšší povolená rychlost 60 km/h!

plovoucí dálnice u Ostravy | reprofoto: Mediální žumpa ČT

ŘSD už je několik stavebních sezón připraveno projektovat a opravit nekvalitně postavenou dálnici. Stále ovšem čekáme na rozhodnutí Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR. Ani zhotovitelé stavby se dobrovolně nemají k technické nápravě.

Předmětem oprav jsou nejnutnější výspravy do doby ukončení soudu. Po dokončení oprav dojde ke zvýšení rychlosti ze současných 60 km/h na 110 km/h.

V rámci provizorních oprav budou opraveny nerovnosti povrchu vozovky levého jízdního pásu v km 369,370 – 369,040; v km 365,550 – 362,050; v km 359,250 – 357,250 a pravého jízdního pásu v km 362,050 – 364,860. Dojde k odfrézování asfaltobetonových vrstev dle nově navržené nivelety vozovky (zarovnání výškových nerovností). Oprava míst s profrézovaným povrchem až na štěrkové vrstvy a opětovné položení nových asfaltobetonových vrstev včetně vyztužení geomříží.

ŘSD coby objednatel a majetkový správce staveb dálnice D47 zjistilo a reklamovalo zhotovitelům uvedených staveb mimořádné množství závažných vad, konkrétně zejména vady spočívající ve zvlnění vozovky dálnice D47 v důsledku nevhodných násypových materiálů použitých zhotoviteli.

V rámci reklamace dálnice D47 bylo ukončeno již celkem 9 soudních sporů, v nichž bylo ŘSD vráceno celkem 368,11 mil. Kč včetně úroků. Dalších 5 soudních sporů dále probíhá.

Reklama: