V Bad Brambachu byla zahájena obnova přeshraničního spojení

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ | ​Kdysi hojně využívaná trasa mezi Plesnou a Bad Brambachem po letech opět konečně ožije. Za účasti zástupců Karlovarského kraje, zemského okresu Vogtland, města Plesná a obce Bad Brambach byla dnes slavnostně zahájena obnova historického silničního spojení na německé straně hranice. Celkové náklady na realizaci stavby jsou vyčísleny na 2,3 milionu eur. Informuje Krajský úřad Karlovarského kraje.

Hraniční přechod Plesná – Bad Brambach | repro: mapy.cz (Stanislav Hudeček)

Město Plesná a obec Bad Brambach byly propojeny silničním spojením zhruba až do poloviny 20. století. Následně došlo k jeho uzavření zejména z politických důvodů a od této doby nebyla na stávajících silnicích prováděna žádná údržba, opravy ani větší rekonstrukce.

Díky spolupráci Karlovarského kraje, zemského okresu Vogtland, města Plesná a obce Bad Brambach se podařilo připravit projekt na obnovu přeshraničního spojení a získat potřebné finanční prostředky z Evropské unie, konkrétně z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Projekt byl rozdělen do dvou částí podle místa realizace, přičemž stavební práce na české straně hranice byly dokončeny na podzim minulého roku.

Stavební povolení pro úsek silnice na německé straně hranice se podařilo získat teprve vloni v září a poté trvalo nějaký čas, než byla vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele. Jako vítězná firma byla vybrána společnost VSRT AG Rodewisch.

„Jsem rád, že tato stavba za nedlouhý čas přispěje k propojení našich republik. Chtěl bych popřát německé straně, aby jí doprovázelo co nejméně problémů a vícenákladů. Dnes je krásné počasí, tak věřím, že vydrží až do konce její realizace a my se již brzy budeme moci projet po nové silnici,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Martin Hurajčík.

Nově budovaný úsek silnice B 92 z německého Bad Brambachu až k hranicím měří zhruba 1,2 kilometru. Jak upřesnil zemský rada Rolf Keil během slavnostního zahájení stavby, řidiči by se po něm měli projet již na konci listopadu. Součástí projektu je i vybudování cyklostezky v místě staré silnice.