Květnový vodácký sjezd řeky Moravice je možný

OSTRAVA | Naplněnost zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta umožňují konání dalšího vodáckého sjezdu na řece Moravici ve dnech 18. a 19. 5. 2019, informuje Povodí Moravy státní podnik.

Slezská Harta | foto: © Centrální informační agentura, z. s. (CIA) – © Radek Velička

Zvýšený průtok 13,0 m3/s od nádrže Kružberk a průtok 2,5 m3/s od jezu Podhradí budou vodohospodáři v uvedených dnech vypouštět pro vodácké organizované splutí Moravice od 7:00 do 11:00.

Pro registrované účastníky dáváme povolení ke vstupu na pozemky, které budou sloužit jako nástupní a výstupní místa.

Vzhledem ke zvýšeným průtokům požadujeme po organizátorech akce zajištění bezpečnosti na jezech této řeky. Dále upozorňujeme, že v případě závažných provozních či povodňových situací budeme manipulovat na nádrži Kružberk dle příslušných ustanovení platného manipulačního řádu a vyhrazujeme si právo v těchto případech náš souhlas s uspořádáním sjezdu zrušit.

Reklama: