Hrad oslaví 100 let Kanceláře prezidenta republiky, připomene i Václava IV.

PRAHA | V sobotu dne 11. května 2019 se v areálu Pražského hradu uskuteční již šesté slavnostní zahájení letní sezóny, informuje Pražský hrad.

Pražský hrad

Od 9:00 do 18:00 hodin budou zpřístupněny reprezentační prostory v Novém paláci a zároveň budou zdarma otevřeny všechny hlavní návštěvnické objekty: Starý královský palác, katedrála sv. Víta s věží, bazilika sv. Jiří, Rožmberský palác, expozice Zlatá ulička, Svatovítský poklad, Obrazárna a Příběh Pražského hradu.

Program v reprezentačních prostorech Nového paláce se ponese v duchu oslav 100. výročí založení Kanceláře prezidenta republiky.

Ve speciální expozici v Rothmayerově sále návštěvníci uvidí například řádový řetěz Řádu Bílého lva, nejvyššího českého vyznamenání, či státní pečeť, která je jedním ze státních symbolů.

V Prezidentském salonku pak budou vystaveny dary, které předává prezident republiky svým protějškům v zahraničí.

Vstup do reprezentačních prostor bude z Hradčanského náměstí. Poslední návštěvník bude moci do reprezentačních prostor vstoupit v 17:30 hod.

Návštěvníci Pražského hradu mohou při zahájení sezóny zavítat také do Královské zahrady, kde budou po celý den probíhat opakovaná vystoupení středověkých sokolníků s dravými ptáky a psy. Sokolnická družina v podání skupiny Falconia připomene českého krále Václava IV., jemuž bude ve druhé polovině sezóny 2019 na Pražském hradě věnována samostatná výstava.

V rámci programu v Královské zahradě bude možné vůbec poprvé navštívit novou náznakovou expozici v nedávno rekonstruovaném Domě sokolníka. V Královské zahradě bude rovněž k dispozici občerstvení a dětský koutek. Oslavy výročí i slavnostní zahájení sezóny zpestří na III. nádvoří celodenní přehlídka dechových hudeb.