Povodí Labe kontrolovalo záchranné prvky na jezech

HRADEC KRÁLOVÉ | V souvislosti s blížícím se zahájení vodácké sezóny provedli zaměstnanci státního podniku Povodí Labe v druhé polovině března kontrolu záchranných prvků, kterými jsou vybaveny některé nebezpečné jezy ve vodácky vyhledávaných lokalitách.

Ilustrace: pxhere.com

Zkontrolován byl stav výstupních žebříků, vázacích kruhů, podkov s lanem a informačních a varovných tabulí na všech 11 lokalitách. Výstupních žebříky, vázací kruhy a informační tabule byly až na drobná poškození v pořádku. V jednom případě byla zjištěna chybějící varovná tabule, která byla obratem doplněna. Za potěšující lze považovat fakt, že v poslední době nebylo zjištěno žádné odcizení lana nebo záchranné podkovy, ke kterým docházelo v předchozích letech.

Informace o stavu záchranných prvků byly 5. 4. 2019 sděleny Českému svazu kanoistů, z.s., kterému byly záchranné prvky v roce 2017 předány do správy a který zajišťuje jejich kontroly a případné doplňování v průběhu celého roku.

Záchranné prvky a tabule upozorňující na nebezpečí byly v dubnu 2015 umístěny na následující jezy: Úpa, Bohuslavice, ř.km 41,77, pravý břeh, Úpa x, Viktorčin splav, ř.km 17,06, levý i pravý břeh
Úpa x, Zlíč, ř.km 14,73, pravý břeh, Divoká Orlice, Žamberk, ř.km 77,52, levý břeh, Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, ř.km 49,73, pravý břeh, Chrudimka x, Janderov, ř.km 23,11, levý břeh, Chrudimka, Chrudim, ř.km 21,98, levý i pravý břeh, pouze varovné tabule pro koupání, Chrudimka, Chrudim, ř.km 21,78, levý i pravý břeh, Chrudimka x, Tuněchody, ř.km 14,98, pravý břeh, Jizera x, Bakov, ř.km 49,03, levý i pravý břeh a Jizera x, Káraný, ř.km 4,72, pravý břeh


x) Tyto lokality jsou rovněž osazeny výstupními žebříky a vázacími kruhy.