Válka na českém území skončila až 9. 5. 1945 v Praze

OSTRAVA | Válka na území ČSR skončila až 9. 5. 1945. Toto je fakt, který se dnes snaží vymazat z naši historie fanatici amerikanizace porážky Německa v druhé světové válce.

Lubomír Volný | repro: FB LV

Den vítězství všech spojenců ve druhé světové válce, která opět vzešla z Německa, je třeba slavit i proto, abychom měli šanci zastavit tu třetí, která by mohla po islamizaci západní Evropy a zejména Německa, opět z této země vzejít.

Čest a slávu všem padlým i přeživším hrdinům osvobození Evropy prokážeme nejen tím, že nenecháme nikdy nikoho přepisovat jasná historická fakta, ale také tím, že nebudeme slepí a hluší k soudobým hrozbám a nebudeme opakovat staré chyby.

Příliš mnoho lidi zemřelo proto, abychom my dnes až příliš klidně žili, příliš mnoho lidí bylo umučeno proto, abychom my dnes zbaběle a nebo z pohodlnosti ustupovali před zlem.