Naši úctu si zaslouží všichni, kteří položili svůj život za naši republiku

Už je tomu 74 let, co byla osvobozena naše vlast od nacismu a byly ukončeny boje v rámci II. světové války. Je naší povinností nezapomínat na ty, kteří nejcennější obětí – svým životem – přispěli k jejímu ukončení a nám tak zabezpečili svobodu.

Radek Rozvoral

Hnutí SPD bude vždy prosazovat a podporovat vlastenectví našich občanů a prohlubovat u nich pocit národní hrdosti. Je to součástí národní kultury, kterou musíme udržet i pro další generace. To v minulosti prokázali naši předci a dědové v krizových situacích, mezi které řadíme i obě světové války. Řada z nich v těchto válkách za naši vlast položila své životy.

V těchto květnových dnech si znovu, jako každý rok připomínáme ukončení druhé světové války a osvobození naší republiky od nacismu. Vlastní osvobození Československa od německých okupantů bylo v roce 1945 jednou z posledních událostí druhé světové války.

Součástí osvobození Československa byla Pražská ofenzíva vedená Sovětským svazem z východní fronty, dále osvobození západních Čech americkou armádou a květnové povstání českého lidu. I v těchto posledních dnech bojů při osvobození naší republiky padlo mnoho příslušníků všech armád, kteří se na osvobození podíleli. V bojích padlo i mnoho civilistů.

Proto je naši povinností si s úctou připomínat ty, kteří položili své životy, a to nejenom při samotném osvobození naší republiky v květnových dnech roku 1945, ale v průběhu celé druhé světové války. V rámci ní se odhaduje, že celkové ztráty na životech představují více než 72 milionů lidí.

Civilní oběti představují asi 47 milionů, včetně asi 20 milionů lidí, kteří zemřeli během války v důsledku hladu a nemocí. Vojenské ztráty představují asi 25 milionů, včetně 5 milionů válečných zajatců.

Počet padlých československých vojáků se odhadují na 25 tisíc, polských vojáků 700 tisíc, maďarských vojáků okolo 300 tisíc a např. amerických vojáků padlo více jak 400 tisíc a o podobný počet vojáků přišlo Spojené království.

O nejvíce vojáků v průběhu celé druhé světové války přišel Sovětský svaz, kde se uvádí počet kolem 9 milionů padlých vojáků.

Mějme tento počet obětí stále na paměti, a nedopusťme, aby se takovéto strašné události ještě někdy v budoucnosti opakovaly. Připomínejme si události II. světové války a s úctou vzpomeňme na všechny padlé, protože naše svoboda byla vykoupena jejich životy.