Konvektivní vina existuje: Vyhání Němců ze Sudet bylo legitimní. Odveta Izraele v Gaze je O. K.

Odjakživa tomu bylo tak, že když jsem příslušníkem nějaké skupiny, která dělá příšerné věci (většinou je dělá její vedení), mám jen tři možnosti: ze všech sil bojovat, abych změnil postoje své skupiny, odejít z ní, nést spoluvinu a odpovídající osobní důsledky.

Petr Hampl | foto: © Centrální informační agentura, z. s. (CIA) – © Radek Velička

Ti, kdo odmítají princip kolektivní viny, ve skutečnosti odmítají veškerou morálku. Není morálky bez kolektivní viny.

Ostatně, i tihle „humanisté“ ji běžně aplikují. Nemají problém ničit životy chudých lidí, aby byly vráceny peníze, které rozmařile utratil nějaký vládce. Souhlasili se zabíjením srbským civilistů, když se americké vládě nelíbily kroky Jugoslávské vlády.

Tvrdí, že dnešní západoevropanky se musí nechat znásilňovat, aby tím odčinily jakési domnělé zločiny, kterých se prý dopustili vládcové v minulých staletích. Organizují bojkoty izraelských podnikatelů, protože nesouhlasí s kroky izraelské vlády bránící zemi proti džihádu.

Kolektivní vina existuje, vždy existovala a Češi byli zcela v právu, když ten princip aplikovali vůči německé menšině.

* * *

Izraelci zase celému světu předvedli, jak správně reagovat na džihád. Bravo!

„Experty na islám“ možná překvapí, že vláda nevyhrožovala občanům uvězněním, když o tom budou mluvit. Kupodivu se ani nesemkli a nezačali bojovat s nenávistí. Zajímavé. A dokonce ani nevedli policejní vyšetřování.

Místo toho se stalo to, co jediné je logické a správná. Odveta vůči celé komunitě, která vrahům poskytovala zázemí. Odveta citlivá a bolestivá – ale taková, aby bylo jasné, že to může být i mnohem mnohem horší. Výborně! Kéž bychom uměli reagovat stejným způsobem.

O.K.