Je to boj o přežití! Revoluce Tě volá

Margaret Thatcherová byla statečná žena, která už před lety vybojovala revoluci velmi podobnou té naší. Proto na ni budeme vždy vzpomínat s úctou.

Petr Hampl | foto: © Centrální informační agentura, z. s. (CIA) – © Radek Velička

S odstupem ale můžeme vidět i stinné stránky jejího dědictví. Nesmírně naivní přístup ke korporacím, o nichž věřila, že mohou být zkroceny tím, že si jednotliví občané z nižších vrstev koupí akcie. Privatizace prodejem korporacím, která se posléze ukázala katastrofální.

Úplné ignorování problému imigrace. A totální podceňování významu základních společenských vazeb a vzájemné solidarity mezi lidmi.

Poučení z toho, že nikdo není dokonalý, a že sebelepší plán bude v budoucnu potřebovat nějakou korekci. Lidská společnost je příliš složitá, než aby bylo možné najít provždy platné univerzální řešení