Velitel Záchranného útvaru HZS ČR Radim Řehulka byl jmenován brigádním generálem

PRAHA | Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu 8. května 2019 u příležitosti státního svátku Dne vítězství do generálské hodnosti velitele Záchranného útvaru HZS ČR plk. Ing. Radima Řehulku.

Velitel Záchranného útvaru HZS ČR Radim Řehulka byl prezidentem ČR Milošem Zemanem jmenován brigádním generálem | foto: hzscr.cz

Ing. Radim Řehulka se narodil 23. června 1962, vystudoval Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova a Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a od roku 1984 zahájil svou profesní kariéru u 1. tankového pluku ve Strašnicích. Až do konce roku 2008 vystřídal v Armádě ČR (resp. jejich právních předchůdcích) několik útvarů, v nichž postupně působil na všech velitelských úrovních.

V letech 2004 a 2005 se jako 1. velitel českého kontingentu EUFOR v Bosně a Hercegovině účastnil operace ALTHEA. Od roku 2004 velel 157. záchrannému praporu v Hlučíně, jenž byl k 1. lednu 2009 předán Armádou ČR Hasičskému záchrannému sboru ČR.

U Hasičského záchranného sboru ČR slouží jmenovaný od počátku roku 2009, kdy se stal velitelem nově vzniklého Záchranného útvaru HZS ČR, v jehož čele stojí dodnes. Osobně se podstatnou měrou zasloužil nejen o zdárný přechod od rezortu obrany k Ministerstvu vnitra, ale také o rozvoj samotného útvaru, který se pod jeho velením rozrostl z Hlučína také do Zbirohu a Jihlavy.

Vyznačuje se technickým způsobem myšlení, má velmi dobré organizační a řídící schopnosti, což prokázal i tím, že si kolem sebe vytvořil tým schopných spolupracovníků, s nimiž vede Záchranný útvar HZS ČR, který je velmi dobře hodnocen, prokazuje nadstandartní výsledky (zejména při zásazích většího rozsahu) a stal se nedílnou součástí HZS ČR.

Nově jmenovaný generál Řehulka osobně vedl také tým, který v loňském roce připravil příslušníky HZS ČR na slavnostní přísahu a pochod v rámci vojenské přehlídky u příležitosti oslav 100. výročí vniku samostatného československého státu.

Během své pětatřicetileté práce u bezpečnostních sborů obdržel mnoho významných ocenění, mj. Záslužné kříže ministra obrany ČR III. a II. stupně a medaili ministra obrany Za službu v zahraničí.