Dobré zprávy z české ekonomiky

Tak tou první zprávou je míra nezaměstnanosti v Česku ke konci dubna, která se dostala na úroveň senzačních 2,8% a je dokonce nižší o 0,2% nežli v předchozím měsíci. V některých okresech a městech prakticky nezaměstnaní nejsou, protože nezaměstnanost se pohybuje těsně nad úrovní 1%.

Jiří Paroubek | reprofoto z mediální žumpy ČT24

Český průmysl rostl meziročně v březnu o pouhých 0,4%. To není žádná sláva po růstech, které jsme zaznamenávali v předchozím roce, když před rokem a čtvrt růst průmyslové výroby byl v lednu těsně pod hranicí 10%. Co je cenné, to je růst zpracovatelského průmyslu o 2%. Což také nevypadá jako žádná sláva, ale po nepříznivém vývoji na počátku roku překonal útlum automobilový průmysl, který meziročně zaznamenal v březnu růst o 3,7%. Co je však ještě lepší, je to, že český průmysl má v krátkodobé perspektivě příštích měsíců zajištěn růst průmyslových objednávek meziročně o 6%. Zahraniční objednávky se sice příliš nehrnou, u těch je růst pouze 2%, ale projevuje se vyšší nárůst objednávek ze strany domácích zákazníků (růst 14%).

Ve stavebnictví je meziroční růst 12%, což souvisí zejména s tím, že v březnu bylo příznivé počasí, což naopak v odvětví průmyslové výroby negativně poznamenalo vývoj energetiky, protože energetická náročnost byla v březnu předchozího roku, s ohledem na mnohadenní březnové mrazy, mnohem vyšší. Výroba energií tak letos meziročně poklesla.
Na velkém nárůstu výkonu stavebnictví oproti loňskému březnu se skvělým způsobem podílel růst počtu nově zahájených bytů, a to meziročně přes 60%. To je vynikající a nebývalé číslo, které by se mělo projevit ve vysokém počtu dokončovaných bytů za tři čtvrtě roku až jeden rok. Po nedávné stagnaci výstavby zahajovaných bytů se stalo něco velmi pozitivního, a to je velmi dobře. I když poptávce ani tento nárůst počtu dokončených bytů počátkem příštího roku zřejmě nebude stačit.

Česká ekonomika je otevřená ekonomika a proto na stav české měny vždy bude působit mj. – pokud nastane situace obchodních válek – obava investorů z možných problémů české vývozní ekonomiky. Tady hraje určitou roli i nepříliš šťastná struktura českého vývozu, který jde z devíti desetin do zemí Evropské unie. A také to, že německá ekonomika, na kterou je ta česká navázána třetinou vzájemného obchodu, bude první na řadě v případě prohlubujících se obchodních válek mezi USA a Čínou a případně mezi USA a EU, jak to slibuje Donald Trump.

Všechny odpovědné významné státní instituce odhadují, že růst HDP bude meziročně v letošním roce, kolem 2,5%. Ty odhady jsou zatímní a osobně si myslím, že se budou ještě o nějakou desetinu procenta ve druhé polovině roku snižovat. Stejně tak jako odhad tempa růstu HDP na příští rok, což pochopitelně může přinést příjmové oblasti státního rozpočtu značné těžkosti. I z tohoto hlediska je vhodné rychle najít nové potřebné zdroje na posílení příjmů státního rozpočtu, aby všechny pozitivní záměry vlády mohly být státním rozpočtem pro příští rok pokryty.

Reklama: