Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme se, slyšíte? Nikdy!

Někteří čeští politici či publicisté, kteří nenávidí český národ nebo k němu nic necítí, tvrdí, že Češi během druhé světové války kolaborovali. Historici ale jasně dokazují, že to vůbec není pravda a že se Češi nemají za co stydět.

Tomio Okamura | repro: FB TO

Naopak, na naše hrdiny, kteří položili život za naši vlast a kteří za ni bojovali, musíme být stále hrdí. Naši zemi nám předali jako dědictví, za jehož udržení musíme neustále bojovat. Spolu s našimi padlými parašutisty říkám: „Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme se, slyšíte? Nikdy!“

Archivář Vojtěch Šustek k tomuto tématu uvádí: „Snaha vyvracet výmysl, že Češi masivně kolaborovali, považuji za stejnou ztrátu času jako vyvracet, že dva a dva je pět nebo že Země je placatá. Na druhou stranu se tento názor ale často objevuje. Přitom jsou kořeny tohoto postoje už u samotných Němců okupujících Československo. Tehdy si totiž funkcionáři německé policejní správy ve své interní komunikaci stěžovali, že Češi nechtějí udávat druhé za peníze, že raději položí život, než aby spolupracovali s gestapem. Šéf pražského gestapa Geschke v jednom svém dokumentu říká, že jediné, co na Čechy platí, je takzvaný zostřený výslech. Což byl eufemismus pro mučení. Ze sedmi milionů Čechů dobrovolně kolaborovali jednotlivci.“

Podobně hovoří i historik a ředitel odboru pro vojenské veterány na ministerstvu obrany Eduard Stehlík: „Nenašel byste bojiště 2. světové války, kde nebyli v bojích za svobodu Čechoslováci. Ať to byl Východ, Západ, nebo Afrika, a dokonce bojovali i v Indonésii. A nesmíme zapomenout na domácí frontu. Spousta lidí se tváří, jako by český národ kolaboroval. To není pravda. Ztráty domácího odboje byly obrovské. Nemáme slavit den osvobození, ale den vítězství, protože jsme se na tom vítězství spolupodíleli.“

Na závěr bych rád připomněl jednu věc. „Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme se, slyšíte? Nikdy!“ – to byla poslední slova parašutistů, která zazněla z krypty pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici, kde se 18. června 1942 bránilo sedm československých parašutistů (kteří se podíleli na atentátu na Heydricha) proti 800 nacistickým vojákům.

Pamatujme si tato slova našich hrdinů velmi dobře a vzkažme to všem nepřátelům, kteří chtějí náš národ znovu porobit: „Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme se, slyšíte? Nikdy!“