Školství se budu věnovat nadále

Pět nejzávažnějších systémových problémů českého školství podle Pedagogické komory: Byť již nejsem členkou školského výboru, budu se nadále snažit změnit a narovnat pravidla v našem školství.

Zuzana Majerová Zahradníková

  1. Špatné pracovní podmínky učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických i nepedagogických zaměstnanců.
  2. Chybí systémové zapojení pedagogů z praxe do přípravy změn ve vzdělávání a rozhodování o změnách ve školství je netransparentní.
  3. Dlouhodobé podfinancování školství.
  4. Současné nastavení společného vzdělávání (inkluze) rozvrací výuku a má negativní dopady na kvalitu vzdělávání.
  5. Nekoncepční rozhodování, které není založeno na analýzách, statistikách, ověřování v praxi a zahraničních zkušenostech.

Reklama: