Elektrárna Poříčí v Trutnově zažila cvičný poplach

TRUTNOV | Simulace zahoření technologie v prostoru kompresorové stanice a ošetření se záchranou zraněného pracovníka prověřila připravenost Báňské záchranné služby v Odolově a součinnost s odpovědnými pracovníky elektrárny v Trutnově – Poříčí. Další z pravidelných havarijních cvičení proběhlo včera.

Elektrárna Poříčí v Trutnově | foto: cez.cz (ČEZ)

Cvičení prověřilo připravenost zasáhnout u mimořádných situací, psychickou i fyzickou odolnost, orientaci v neznámém prostředí a reálné použití techniky v praxi. Příslušníci Báňské záchranné služby, jejíž zřizovatelem je Palivový kombinát Ústí s.p., si tak v prostorách elektrárny vyzkoušeli zásah proti požáru, hašení vyvíječem hasební pěny i záchranu a slaňování zraněného pracovníka.

Vše zvládli na výbornou a pochvala patří i pracovníkům elektrárny, kteří byli v naprosté součinnosti se záchranáři i dalšími subjekty integrovaného záchranného systému.

„Tato náročná praktická cvičení záchranářů testují fyzickou i psychickou připravenost a odolnost proti stresu a my jsme rádi, že jsme si v reálných prostorách mohli vyzkoušet nejen techniku, ale i připravenost našich lidí. Cvičení členů naší jednotky je velmi důležité hlavně pro záchranu lidí, kteří se ocitli v ohrožení života,“ upřesňuje Mgr. Martin Dvořák z Báňské záchranné služby v Odolově.

Nejprve záchrana zraněného v bezvědomí, který se nacházel v silně zakouřeném prostředí, kde již šlehaly plameny. Následovalo rychlé nasazení kyslíkové masky a transport na nosítkách k východu. Slanění na nosítkách do bezpečí, ošetření postiženého a povolání sanitky. A záchranáři se vrací a hasí požár, který se stále zvětšuje v prostoru kompresorové stanice. K hašení používají vyvíječ pěny turbex. Laicky to znamená, že celý prostor, kde hoří, uhasili a vyplnili hasební pěnou. Vše zvládli naprosto profesionálně.

„Každé havarijní cvičení vítáme, protože je přínosem nejen pro záchranáře, ale i pro nás. Vyzkoušíme nejen sebe, ale prověříme součinnost příslušníků integrovaného záchranného systému, platnost telefonních čísel v praxi, a to vše v součinnosti s našimi zaměstnanci. Víme, že kdybychom potřebovali pomoc při neočekávané události, záchranáři budou připraveni,“ říká Martin Hrubý, ředitel Elektrárny Poříčí.