Dvojí kvalita potravin? Věčné téma Česka, ale vždy jen před volbami

Dvojí kvalita potravin je téma, o kterém se mluví celá léta. A ačkoliv mělo dojít ke kontrolám již před více, než rokem, stav je stejný. Jen nyní před volbami se na chvíli o tom zase začalo psát.

Karel Fleischer | foto: PL (archiv autora)

Je pár dní před volbami a tak ČSSD řeší problém, který měl být řešen již před dvěma lety, jak jsem sám poznamenal v pořadu České televize Politické spektrum.

Ministr zemědělství Toman ovšem řeší dvojí kvalitu potravin jednoduchým přehozením odpovědnosti na obchodníky a to nejen řetězce, ale i drobné venkovské obchodníky, kteří nemají prostředky na určování kvality výrobku.

Předně je potřeba řešit věci ihned a tak jak bylo původně stanoveno. Nikde jsem neviděl evropské úředníky, kteří by kontrolovali kvalitu potravin, jak bylo slíbeno.

Dnes v roce 2019 na konci května mají řetězce stále úmyslně nepravdivé údaje o výrobci. Uvádí na obalech stejnou adresu výrobce potravin, kde však jde pouze o adresu firmy, která se zabývá svážením potravin třetí kvality a to většinou z Polska, Číny a podobně.

Jindy je na obalu uvedeno Made in EU, nebo „Výrobek pochází ze zemí mimo EU“ čímž je znemožněn obecný odůvodněný odpor zákazníků k čínskému a polskému zboží.

Sám jsem měl možnost otevřít doma konzervu černých jahod, které musely být shnilé již ve fázi konzervace. Páchly a černá byla i tekutina v níž černé jahody plavaly.

Jíme sýry, které jsou „zestárnuty“, čili vyzrálé chemicky za pár dní a je to poznat na chuti. Pijeme odporně ztuchlou a kyselou kávu, která se skladuje mletá mnohdy několik let a po otevření obalu a styku s kyslíkem máme jen vyčichlou a zatuchlou kávu odporné chuti, avšak značkovou a drahou, dražší, než v řetězcích ve Vídni.

Uzeniny se rozpadají, protože jsou zamraženy v době nízké kupní ceny a rozmraženy o pár let později a prodány dráž. O to jim přece jde.

Minisertsvo průmyslu a obchodu se neshodne s Ministerstvem zemědělství na metodice určování kvality a kdo má být jak za co odpovědný. Mezitím na konzervách a obalech vidíme stále nečitelné písmo na barevném podkladě a nečitelná jsou i data expirace.

Mnohdy jsem se setkal s obarvenými vejci na hnědo. Zakryla se tak data o dovozu z Polska a o datu expirace, která již byla propadlá.

Příkladů jsou tisíce a zákazníci většinou vadné zboží zahodí a oželí 30 či 40 korun, než aby se obtěžovali zajít zpět zboží reklamovat, což je v případě konzerv, nebo vajec problém.

Je třeba nastavit rozumné kontrolní systémy již při vstupu zboží do ČR, nebo velkoskladů. Obchodník nemá čas a možnosti zkoumat co je uvnitř obalu a zda to vůbec odpovídá tomu, co je napsáno na obalu.

Jsem pro likvidační pokuty od 50 000 000 korun nahoru až po zákaz dovozu a distribuce na věky. případně i pro nepodmíněné vězení od 10 let nahoru pro majitele firmy, pokud jde o závadné potraviny. Jde o zdraví a životy lidí, dětí.

Už dávno pryč je doba, kdy bylo nutné nějak nahrazovat kvalitu, protože zde existovaly propastné cenové rozdíly mezi potravinami v rakouském a českém maloobchodě. Dnes máme ceny stejné jako v USA a Německu. O mzdách raději nebudu psát, ty jsou někde na 25% mezd v těchto zemích. Ale pokud se srovnaly ceny, nevidím důvod pro nahrážky.

Jestliže si v Česku koupím sýr za stejnou cenu, jako v Rakousku, mám ale jakousi hmotu bez chuti, ovšem v Rakousku dostanu chutný sýr z alpského mléka. I kvalita samotného mléka, které je na Západě běžně značeno „Ohne gen“ je rozlišná v ČR a v okolních státech.

Vláda zatím neučinila žádná opatření a nejsou vidět žádné nové laboratoře a zkušební pracoviště. V terému nejsou žádní školení kontroloři. Nikdo nedává pokuty za miniaturní písmo a lživé údaje o zemi původu. Země původu má být výrazná a rovněž datum spotřeby a výroby. Nikdy tomu tak není.

V Rakousku jsou housky balené po deseti v hygienických plastických obalech. V ČR se suché a pomačkané rohlíky pokropí a nasypou se zpět do košů jako čerstvé. To už je ale vada obchodníka a zde bych teprve viděl odpovědnost. Pečivo je otevřené a nejednou jsem odešel z obchodu bez pečiva, protože nad košem stál bezdomovec, samozřejmě kašlající a kýchající a jak jinak, než nad rohlíky, či vánočkami.

V obchodech chybí igelitové pevné tašky. Papírové se vždy trhají. Nikdo to netestuje a netrestá. Mnohdy chybí tašky úplně. Zboží jsem tahal v drahé skládací přepravce. Nikoho to nezajímá. Sortiment slábne a mizí jisté druhy výrobků a nahrazují se polskými a stejně drahými. Německé sladké pečivo už na pultech nenajdete. Místo něj jsou vizuálně podobné výrobky z Polska a z těsta, které doslova teče a drolí se a má silně sladkou chuť. Stojí stejně jako německá kvalitní potravina. Obchodník tím vydělá 100%.

Neexistují testovací pracoviště, neexistuje vstupní kontrola a kooperace státních kontrolních orgánů a dovozců a obchodníků. Jak jsem říkal v předvolební debatě ze soboty 4.5.2019 – neděje se nic, ačkoliv z Evropského parlamentu a Evropské komise přišly jisté pokyny a dvojí kvalitě mělo být zamezeno již dávno.

Odpovědnost a postihy by měly zasáhnout i politiky a odpovědné zastupitele, kteří o věci věděli a začali se starat až před volbami do evropského parlamentu, což je jasné, že pomine již za týden, až budou vyhlášeny výsledky voleb. Iniciativa pomine a opět nikdo nenařídí zřízení kontrolních středisek a skupin kontrolorů, nikdo je nevybaví a nevyšle do terénu.

Lidé budou v ČR dál jíst za své peníze odpad z Číny a Polska, jen proto, že někdo jiný na tom vydělá a budeme se chlubit hedvábnou stezkou a růstem objemu obchodu mezi Čínou a ČR.

Polsko nás bude dál zneužívat bez sankcí jako odbytiště drahého a nehodnotného zboží a budou se dál smát, protože žádné sankce nikdo nenařídí a neochrání českého spotřebitele. Stačil by zákaz dovozu na 1 měsíc, případně pak na 1 rok a věřím, že náhle by si polští kšeftaři rozmysleli co do ČR dovezou. To ovšem politiky za týden už zajímat nebude. Bude po volbách a nečinnost ministerstev bude pokračovat. A dál se bude na omluvu psát, že jsme na ten hnůj zvyklí a že to tak máme rádi. Novináři přece vládě rádi servilně pomohou a vše bude zase v pořádku, hlavně že si pár vykuků vydělá a sem tam něco odsype soudruhům politikům za shovívavost a mlčení.

Proto je čas začít myslet jinak a bránit se. Třeba tím, že půjdu k volbám a zvolím změnu, protože jsem nespokojený s politickou reprezentací, která vládne dnes.