Krůček od totality

Evropa se řítí do novodobé totality. Vždyť mnozí z nás si ještě velmi dobře pamatují dobu, kdy to byl stát, kdo určoval, za jakou cenu se bude prodávat kdejaké zboží. A jde vidět, že Francie je již krůček od těchto slavných komunistických výdobytků.

Ivo Valenta

Namísto toho, aby Francie (a stejně tak třeba i celá EU) otočila kormidlem a začala prosazovat zdravý rozum a snižování státní byrokracie, rozhodli se tamní soudruzi, že začnou diktovat soukromým firmám ceny, za které musí ze zákona prodávat své zboží.

Svůj „bohulibý“ plán obhajují tím, že tak ochrání malé živnostníky, kteří si na rozdíl od velkých mezinárodních obchodních řetězců nemohou dovolit prodávat zboží s minimální nebo dokonce žádnou marží. Francie se tak rozhodla začít bořit další z principů svobodné tržní ekonomiky, kterou chce nahradit centrálně řízeným hospodářstvím. Co příště budou chtít regulovat soudruzi z Elysejského paláce?

Třeba to, že maso se bude prodávat jen v pondělí a brambory v sobotu? Nebo že podnikání samo o sobě vlastně škodí veřejnému blahu, tak přijde zestátnění firem a vytvoření kolchozů? Takové nápady musíme již v zárodku rezolutně odmítnout, protože jednoznačně vedou k záhubě. Nepřinesou řešení problémů, na které ve Francii upozorňují „žluté vesty“, ale naopak povedou k posílení státní moci a nastolení totalitní regulokracie.