Držme při sobě a buďme více vlastenci a nebojme se slov jako rodina, vlast i národ

Dnes je druhý den voleb. Jsou to zvláštní volby. Námi zvolení europoslanci toho skutečně moc změnit nemohou, jejich možnosti jsou omezené, ale jedno právo mají. Říkat přímo v Bruselu nahlas názory na Evropskou unii. Pokud se podaří napříč Evropou zvolit vlastence, tedy mám na mysli ty, u nichž je pořadí rodina – obec – stát, pak bude, pevně věřím, slyšet i naše názory z úst zvolených… tedy, že nechceme, aby po volbách zůstala EU taková, jaká je.

Richard Novák | foto: © Centrální informační agentura, z. s. (CIA) – © Radek Velička

Volbami však naše úsilí nekončí. Opět zmizí u některých stran slova o vlasti a opět zasednou do poslaneckých lavic a budou dále v klídku zvedat ruku pro další a další bruselské zákony, jejichž účelem je nás dokonale zbavit suverenity a doslova zaplevelit náš, český právní řád. Tak proto si řada z nás přeje změny a to razantní.

Sleduji vývoj v celé Evropě a těší mne, že v celé řadě zemí uspěly pravé euroskeptické strany. U nás je situace zatím trochu jiná. My se probouzíme déle a než se stačíme rozkoukat, bude po volbách. Uspěje doufám i u nás také někdo z řad vlastenců. Ale nebude to tak výrazně jako např. v Británii, Francii či Itálii, Maďarsku a Polsku. Přesto cítím, že i u nás se v posledních týdnech i dnech a hodinách cosi změnilo. Mnoho z nás si uvědomilo, že musíme bránit pravé hodnoty, tedy rodina- obec- suverénní stát a to bez ohledu, zda se nám více líbí ten či ona. Probudili jsme se. Ale stále je nás málo, resp. málo jsme my, všichni kandidující, zvedli spoluobčany a přivedli je k volebním urnám.

V určité zdánlivé shodě burcují všichni kandidující občany, aby šli ještě dnes volit. Proč? U většiny je odpověď logická – přijďte a dejte nám váš hlas. Chceme se tam dostat. Mám však trochu jiný pohled. Ano, přijďte prosím k volbám, volte a dejte najevo svůj názor.

Přesto si dovolím odhadnout, že tzv. tradičně účast bude velmi nízká. A zase uslyšíte ta známá slova o tom, že lidi vlastně EU ani nezajímá a že pasivním přístupem dali lidé najevo, co si vlastně o EU myslí. Je i není to pravda. Volič občan, který k volbám nepřijde, dá také najevo, co si myslí o naši politice, politicích…
A proto uzavírám mou noční úvahu. Jistě přijďte volit a volte! Nevymlouvejte se na to, že není koho volit. Samozřejmě je, jak tzv. velké, tak malé.

Těmito volbami nic nekončí a troufám si tvrdit, že ta zvláštní důležitost zrovna těchto voleb by se měla projevit i ve dnech následujících. To, co se v nás probudilo v těchto dnech, bychom měli kultivovat a pokračovat v tzv. politickém boji. S tím, že se po volebním boji zkusme uvolnit, souboje v kampaních vedené různě ostré budou dnes již minulostí, šrámy doléčíme a nezapomeňme, o co nám šlo resp. i nadále jde. Chceme nadále a nahlas prosazovat naše hodnoty nikoli uměle prosazované bruselské.

Takže konzervativci a vlastenci pokračovat musíme! A to i proto, že bohužel i řada z těch znovu či opět zvolených se opět přestane pitvořit, oblečení používané v kampani a rozcuchané účely vymění znovu za bruselské montérky pardon značkové ohozy a luxus, a opět budou prosazovat všeobjímající politiku vůči imigrantům a naopak nás budou nadále více a více kontrolovat a omezovat. Naše snaha h těchto dnů se nesmí, vypaří a i v naší zemi je nyní nutné pokračovat. Ostatně nás vlastenců se nyní vyrojilo dost, tak spolupracujme, a aniž bychom se museli objímat a spojovat tak si rychle uvědomte, že bojujeme za stejnou věc a že nesmíme dát šanci těm, kteří si myslí, že po svém zvoleni se opět vrátí do stejných lavic europarlamentu. A budou pokračovat v tom špatném, proti čemu jsme zvedli hlas ve volbách.

Já osobně vidím, že je na čem stavět a že tyto volby pro nás vlastence znamenaly hodně i pozitivního. Je nás přátelé hodně a s EU stejně zatřepeme. Pardon – už se stalo i bez ohledu na výsledky voleb. A zvítězili jsme všichni, kdo jsme si uvědomili, o co nám jde před i po volbách a že si svou zemi ukrást nenecháme! Držme při sobě a buďme více vlastenci a nebojme se slov jako rodina, vlast i národ. Máme svou vlastní historii a máme i své vzory v našich rodičích a prarodičích a v osobnostech našich dějin. Jsme součástí Evropy a jejich křesťanských hodnot se nesmíme vzdát. Navzdory všem snahám nás porazit jsme v těchto dnech dali jasně a nahlas najevo, že Češi, Moravané i Slezané jsou ti, kdo zde nejen žijí ale i rozhodují sami o sobě. Nám nemá právo diktovat nikdo nic a celé EU musíme dostat pod kontrolu, kdy ono nás bude mít za pány a vlastníky svých zemi a bude nám sloužit nikoli diktovat. Není jiné cesty než pokračovat v našem úsilí a boji!

Reklama: