Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát s Konfuciem

Konfucius, narozený v roce 551 př. n. l. a zesnulý roku 479 př. n. l. (jeho jméno je jezuity latinizovaná forma jména Kchung – fu-c neboli mistr Kchung), byl čínský filozof, politik a státník, jehož morální filozofie vycházela z úcty k tradici, harmonii a pokoře.

Miroslav Macek

V návaznosti na jeho učení se rozvinul konfucianismus, který výrazně zasáhl do dějin náboženství východní Asie. Bývá považován za prvního čínského filozofa, který spolu s dalším filozofem Lao-c natrvalo poznamenal čínskou kulturu, politiku a náboženství.

Báseň „Mužova chvála ženy“ je z jeho sbírky“Kniha básní“ (někdy nazývaná „Kniha písní“), souboru „kultivačních“ básní, vycházejících z principu, že vznešený člověk se chová podle vznešených principů.

Konfucius

Když od východní brány kráčím stroze,
kde dívek je jak mraků na obloze,
tak krásných, v uších zvoní jejich smích,
však v srdci nemám ani jednu z nich.
Má paní v hebkých šatech barvy sněhu,
je potěšením mého žití běhu.
 
Když kráčím podél valů k mocné věži,
tak vidím dívky jako kvítka svěží,
jsou dovádivé, jak když větřík vane,
však moje srdce s nimi nezůstane.
Má paní s vlasy zbarvenými hennou,
je radostí mou, navždy mojí ženou.

Reklama: