Řepka zabíjí včely, ničí půdu! Kdo z toho profituje?

Jako kdyby nestačilo, že řepková pole, kterých máme nejvíce v celé Evropě, ničí půdu a zamořují ji pesticidy. Bezohlednost některých zemědělců, kteří nerespektují ani elementární pravidla, podle kterých musí minimálně 48 hodin předem informovat včelaře o postřiku, jen eskaluje problémy, které řepka působí v naší přírodě.

Ivo Valenta | foto: facebook Iva Valenty

Proto jsem přesvědčen o tom, že je zapotřebí podstatně zpřísnit pravidla jejího pěstování. Nejen rapidně snížit množství pěstované řepky, ale také zabránit např. tomu, aby se vysazovala doslova pod okny rodinných domů.

Navíc je třeba vytvořit takové podmínky, aby hospodaření v naší zemi neovládaly pouze velké „kolchozy“, které budou drancovat naši půdu, ale aby se k zemědělství vrátili skuteční farmáři, kteří budou pečovat o kvalitu půdy a vrátí do české krajiny tradiční plodiny, nikoliv technickou řepku.Ta je důsledkem byznysu, který způsobili bruselští úřednici svými regulacemi o povinném přimíchávání biopaliv.