Doporučení pro cesty do Turecka

PRAHA – ISTANBUL | Zastupitelský úřad ČR v Ankaře a generální konzulát ČR v Istanbulu doporučují českým občanům při pobytu v Turecku následující. Ministerstvo zahraničí přináší aktuální doporučení pro cesty do Turecka.

Ilustrační snímek

Při cestování a pobytu ve všech oblastech Turecka dbát maximální opatrnosti, zásadně se vyhýbat všem shromážděním osob a sledovat aktuální doporučení ZÚ Ankara a GK Istanbul. Dále je třeba dbát pokynů tureckých orgánů, být v kontaktu s cestovní kanceláří, která cestu zařizuje, nebo s hostící organizací, univerzitou či společností.

Je nutno rovněž pravidelně sledovat média a jiné informační zdroje o aktuální bezpečnostní situaci v zemi a vyhýbat se fotografování vojenských objektů nebo objektů podobného charakteru. Turisté by měli zvážit zbytnost cest do jihovýchodní oblasti Turecka.

MZV ČR připomíná občanům nutnost mít při sobě bez výjimky vždy platný cestovní pas. Před cestou do Turecké republiky je nutné ověřit platnost cestovního dokladu. Turecký zákon č. 6458 ve věci cizinců a mezinárodní ochrany uvádí dle čl. 7. odst. 1) písm. b), že (pozn.: volný překlad):

„Cizinci, jimž bude odepřen vstup do Turecka, jsou tito (…) jejichž pas či cestovní dokument pozbyde platnost šedesát dnů před vypršením platnosti víza, vízové výjimky nebo povolení k pobytu“.

Vzhledem k nejasnému výkladu, kdy není zřejmé, zdali se počítá šedesát dnů před předpokládaným ukončením pobytu bezvízových cizinců či v délce možného maximálního krátkodobého pobytu se doporučuje k vlastnímu uvážení, aby držitelé cestovních dokladů České republiky před vstupem na území Turecké republiky měli platnost cestovního pasu/dokladu v rozsahu 150 dnů (tj. maximální délka krátkodobého pobytu do 90 dnů a zmíněná odkladná lhůta 60 dnů).

Podmínky vstupu na své území určuje vždy Turecká republika a z toho důvodu je vhodné si zjistit podmínky vstupu a předpokládaného pobytu přímo u Velvyslanectví Turecké republiky v Praze. V případě předpokládaného krátkodobého pobytu za jiným než turistickým účelem se doporučuje se vždy informovat u Velvyslanectví Turecké republiky v Praze o podmínkách vstupu, neboť v takových případech může vždy vznikat vízová povinnost.

Případné porušení podmínek vstupu či pobytu může vést k odepření vstupu na území Turecké republiky a následné deportaci či deportaci přímo.