Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát s Lizette Woodworth Reese

Lizette Woodworth Reeseová (1856 – 1935), americká básnířka a učitelka. Narodila se v Baltimoru a po skončení studií v roce 1873 vyučovala půl století na zdejší St. Johns Parish School.

Miroslav Macek

V roce 1874 publikovala časopisecky svoji první báseň „Opuštěný dům“ a poté celý svůj život nepravidelně vydávala sbírky svých básní – zvláště její sonety byly velmi ceněné pro svoji stylovou čistotu a lyričnost. Z její bohaté tvorby jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit sonet „A Violin at dusk“…

Lizette Woodworth Reese

Lizette Woodworth Reese

Housle za soumraku

Zmlkněte ihned, vy těžkosti žití,
plnící křikem a nesnází den,
z každého okna teď hudba zní ven,
douškem je nápoje z jarního kvítí.

Květem je blatouchů, střechou, jež schová
před sluncem západu stříbrný svit,
svící, jež do srdce umí mi vlít
odvahu čelit tmě opět a znova.

Z růžové oblohy tryská teď zlato,
náhle se zjevuje měsíce svit,
topoly u vísky tisknou se k sobě,
v záplavě rudé dlí ve chvíli nato.

Na mládí vzpomínám, pryč je můj klid,
na blízké přátele, dávno již v hrobě.