Kdo tvrdí, že kriminalita v Německu klesá, ten neříká pravdu!

BERLÍN | Jakékoliv statistiky, které chtějí obyvatelstvu zprostředkovat dojem, že v Německu se žije v současnosti bezpečnější než například před deseti lety, tak překrucují realitu. Jsou rozšiřovány jen mainstreamová média a některými politiky, kteří takovéto statistiky potřebují, informují HlavnéSprávy.sk.

Opice?

Redaktor Roman Bednár dále píše, že kdo se na to ale podívá pod jiným zorným úhlem a sleduje každodenní realitu a vnímá jako v posledních letech velmi vzrostl strach Němců před kriminalitou, tak dobře ví, že statistiky neodpovídají realitě a slouží pouze k uklidňování obyvatelstva.

„A kdo má dobrý kontakt s osobami pracujícími v bezpečnostních strukturách Německa, například na policii, ten se dozví něco zcela jiného, ​​než vyplývá z některých statistik,“ dodává.

Fakt, že tyto statistiky pouze zavádějí, vyplývá z následujících informací: Počet policistů v Německu mezi lety 2002 až 2016 byl v každém roce v průměru kolem 245 000. Najednou ale 15.11.2017 se objevila oficiální informace, že už počátkem roku 2017 byl dosažen nejvyšší stav počtu policistů v poválečné historii Německa. Jejich počet vzrostl až na 274 441.

To jednoznačně souviselo s příchodem velkého množství migrantů, mezi nimiž byly velmi mnozí kriminálníci i tací, kteří se jimi v Německu rychle stali.

Koncem téhož roku prohlásil Oliver Malchow, předseda GDP – Spolková Odborárska Organizace Policie – že je potřeba ještě mnohem více policistů v Německu, a to minimálně 20 000.

„Tyto údaje hovoří velmi jasně o nebezpečně rostoucí kriminalitě a ne o její poklesu. Kromě toho statistiky v Německu nezahrnují velký počet takových kriminálních činů migrantů, které prostě nejsou registrovány, jako např. tzv. drobná kriminalita, mravnostní kriminalita, krádeže v obchodech, cestování na černo, atd.“ uzavírá autor článku.