Ve Zlínském kraji stále žije 31 veteránů druhé světové války

ZLÍN | S veterány druhé světové války se 30. 5. 2019 v sídle Zlínského kraje setkal hejtman Jiří Čunek. Na území Zlínského kraje žije k dnešnímu datu 31 mužů a žen, kteří se v letech 1938 -1945 aktivně jako velmi mladí účastnili odboje proti fašismu a nacistické okupaci. Dnes je těmto lidem průměrně devadesát pět let.

S veterány druhé světové války se v sídle Zlínského kraje setkal hejtman Jiří Čunek

Na dnešní setkání jich přišlo okolo patnácti, někteří v doprovodu rodinných příslušníků, a se zájmem si prohlédli Baťův mrakodrap včetně legendárního Baťova výtahu. Nejstarší účastník setkání – major Jan Prokop ze Zlína – právě v tomto týdnu oslavil 96. narozeniny. Bojoval ve Slovenském národním povstání, po němž ho Němci zajali a odvlekli do koncentračního tábora.

„Měl jsem štěstí, že jsem se dostal do koncentráku v Čechách, denně jsme z lágru pěšky docházeli do uhelných dolů – tak to bylo až do osvobození. Potom jsem se musel léčit, nebyl jsem schopný normálního pohybu jako zdravý člověk. Lágr nám způsoboval moc těžkostí,“ zavzpomínal pan Prokop v krátkém rozhovoru.

„Mám velkou radost z těchto společných akcí, protože i když mám už tolik roků, raduji se z toho, že žiju, že poznám své kamarády a poznám svět. Pořád ještě pro republiku můžeme něco udělat,“ dodává válečný veterán.

Hejtman Jiří Čunek přítomným účastníkům odboje řekl, že nesou prapor osobní informace, která má nenahraditelný význam: „Mám radost, že existujete a fungujete jako ti, kdo jsou symbolem toho, co se stalo a na co se stále více zapomíná: že tady byla válka. Dnes je ve společnosti taková nemoc, kdy si všichni myslí, že mír je zadarmo, že ho za nás někdo vybojuje a že se nemusíme vůbec o nic snažit. A právě to je nejlepší předpoklad k tomu, aby se něco stalo, protože na nebezpečí nebudeme připraveni. A navíc mnozí lidé – nejen ti úplně mladí – berou hrůzy války jako každý jiný film, který je vymyšlený, a buď nevěří tomu, že to tak opravdu bylo, nebo se jich to nedotýká. Já jsem zažil vyprávění o válce od mého táty a od dědečka a bral jsem to mnohem vážněji, než když se dívám na film. A právě vy toto předávání osobních informací zajišťujete.“

Akci organizačně připravil Karel Vaculík, oblastní koordinátor Projektu péče o válečné veterány ve Zlínském kraji, který podotkl: „Kromě válečných veteránů – přímých účastníků odboje v průběhu druhé světové války a jejich nejbližších rodinných příslušníků byli na setkání pozváni i nejbližší pozůstalí po zemřelých válečných veteránech, kteří o ně na sklonku života obětavě pečovali. Bohužel účast je velmi ovlivněna vysokým věkem a zhoršujícím se zdravotním stavem těchto lidí,“ řekl Karel Vaculík a poděkoval všem, kdo se obětavě starají o své rodiče, případně prarodiče.

V 16. etáži zlínské 21. budovy, v níž sídlí Zlínský kraj, v chodbě u Kavárny 21 byla také nainstalována putovní výstava „Domácí odboj na Moravě“, která veřejnost seznamuje s historií národního boje za svobodu v letech 1938-1945, kdy v regionu operovalo velké množství odbojových skupin. Nejvíc aktivit se odehrávalo na území měst: Zlín, Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod, Bystřice pod Hostýnem, Staré Město, Vizovice, Bojkovice, Slavičín, Luhačovice, Buchlovice, Kunovice, Napajedla, Velké Karlovice, Zašová.

Setkání uspořádala Československá obec legionářská ve spolupráci se Zlínským krajem v rámci projektu Péče o válečné veterány podpořeného Ministerstvem obrany České republiky.