Vláda schválila změnu voleních zákonů: Volby do Senátu a krajských a obecních zastupitelstev by měly mít pevné termíny

PRAHA | Volby do Senátu a krajských a obecních zastupitelstev se napříště uskuteční v pátek a v sobotu prvního celého říjnového týdne. Příslušný návrh změny volebních zákonů a ústavního zákona schválila v pondělí 3. června 2019 vláda Andyho Babiše.

Úřad vlády | repro: PL

Řádné volby do Senátu mají mít napříště stálé volební obvody a stejně jako volby do krajských a obecních zastupitelstev se budou konat vždy v pátek a v sobotu prvního celého týdne měsíce října.

Změní se postup v případě vyhlášení předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. Namísto současného šedesátidenního předvolebního období bude nově devadesátidenní, tedy stejně dlouhé jako v případě voleb řádných.

Návrhy na změny ústavního zákona a příslušných volebních zákonů schválila vláda Andyho Babiše. Návrhy vycházejí ze závěrů pracovní skupiny tvořené zástupci Ministerstva vnitra a zástupci politických stran zastoupených v Parlamentu.

Napravit mají stav, kdy byl novelou ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu zrušen dosavadní mechanismus pravidelné aktualizace jejich vymezení, který se odvíjel od případného zvýšení či naopak poklesu počtu obyvatel oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu na jeden mandát v ČR.

Řeší také problém s neustálým posouváním termínů voleb směrem do letních měsíců, čímž se mimo jiné také neoprávněně krátil mandát zvolených senátorů a zastupitelů.