Žijeme v absurdní době. O úspěchu rozhoduje, zda dokážete sepsat žádost o dotaci

Děkuji za slovo. Já to určitě nebudu zdržovat. Jsem rád, že se ta debata posunula i o patro výš na debatu o dotacích.

Jan Skopeček

Myslím, že bychom se skutečně všichni měli zamyslet a ten příklad dotace na toastových chléb je krásně ilustrativní a měl by nám otevřít oči, že už dávno nežijeme v tržní ekonomice, ale že žijeme v dotačním socialismu a konečně bychom s tím něco měli začít dělat. Měli bychom přestat pouze soutěžit v tom, do jaké míry vyčerpáme peníze z Evropské unie, i když je to samozřejmě národním zájmem vyčerpat co nejvíce peněz, které jsme tam předtím poslali, ale konečně by měl být zájem a priorita politiků i přemýšlet o tom, na co dotace budou směřovat.

Já obecně považuji dotace za zlo, pokud se nebavíme například o dotacích na infrastrukturu pro malé vesnice. Chápu, že ze standardního rozpočtu malé obce není možné rekonstruovat například kanalizaci, ale to už v České republice dávno neplatí. Dneska jsme se posunuli z dotací na infrastrukturu, z dotací pro malé obce na dotování největších a nejbohatších podnikatelů v České republice, a to zkrátka normální není.

Jak může být spravedlivá, férová konkurenční soutěž, když – vezmeme-li ten příklad pekárny – jedna pekárna dotaci dostane, druhá pekárna dotaci nedostane – jak může ta, co má v tom byrokratickém procesu žádání o dotacích, jak má férově konkurovat a jak má soutěžit o zákazníka, když tu stát, veřejné rozpočty – ať už Evropské unie nebo národní – vytvořily takovouto konkurenční výhodu jednomu ze subjektů? A to ještě tomu jednomu z největších?

Žijeme v absurdní době, kdy – jak říkám – o úspěchu podnikatele nerozhoduje to, jestli dokáže uspokojit svého zákazníka co možná nejnižší cenou a nejlepšími službami, ale o úspěchu v podnikání rozhoduje to, zda ten člověk dokáže sepsat bezvadně žádost o evropskou dotaci nebo má nějaké kámoše, kteří mu ji sepíší a na úřadě protlačí. To už nemá nic společného s tržní ekonomikou, kde skutečně rozhoduje podnikavost a to, jestli jsem schopen nabídnout zákazníkovi lepší zboží za nižší cenu než konkurence.

Proto bych vás velmi chtěl vyzvat, abychom se zamysleli, že skutečně není normální, aby tu malí a střední podnikatelé platili daně, abychom tu na ně uvalovali elektronickou evidenci tržeb a trestali malé a střední podnikatele za to, že nezaúčtují dobře prodej Tic Tac, aby následně tento daňový výnos od malých a středních podnikatelů směřoval k největším podnikatelským subjektům a nejbohatším Čechům v zemi. To je absurdní, pokřivené prostředí. To nemá s tržní ekonomikou, s normálním standardním podnikáním nic společného. To je cesta, jak tu vytvářet rovnější mezi rovnými.

To je cesta, jak tu vytvářet monopoly, jak tu vytvářet subjekty podnikatelské, kteří budou podnikat v tom, kolik dokážou vysát ze státního rozpočtu peněz a kolik dokážou vysát od svých konkurentů, malých a středních podnikatelů.

Prosím, zamysleme se nad tím na všech úrovních, na všech úrovních přemýšlejme a usilujme o to, aby – pokud mají dotace existovat – aby existovaly dotace pouze pro veřejný sektor, pro infrastrukturu, pro vybavení škol, pro vybavení nemocnic a odmítněme a zrušme dotace pro podnikání, protože dotace na soukromé podnikání je to největší zlo, které plodí korupci, které plodí nefér soutěž a které nás dostává stále více k tomu dotačnímu socialismu.

Děkuji za pozornost.


Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 4. června 2019 – Projednání rizika možných finančních ztrát České republiky v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů předsedy vlády České republiky