Nové volby nebo konec Babiše v roli premiéra?

Od soboty minulého týdne jsem na týdenním pracovním pobytu v Číně. Mám v provincii Če-tiang a v jejím hlavním městě Chang-čou na dvou tamních univerzitách několik přednášek. Jednak o vývoji české ekonomiky a dále o zapojení Česka do Evropské unie.

Jiří Paroubek | reprofoto z mediální žumpy ČT24

Jedna univerzita má přes deset tisíc posluchačů, druhá přes dvacettři tisíc posluchačů. A obě univerzity mají velmi živý zájem o spolupráci s Českou republikou. Stovky jejich studentů se o Českou republiku aktivně zajímají a na Finanční univerzitě v Chang-čou dokonce existuje Ústav česko-čínských vztahů.

Také druhá univerzita se zabývá vztahy Číny, provincie Če-tiang ke střední Evropě a k České republice. Musím říci, že studenti při mých dvouhodinových přednáškách byli velmi pozorní, i když zřejmě ne všichni se dobře orientovali v českých a evropských reáliích. A také jejich otázky v závěru přednášek byly až překvapivě jdoucí na podstatu problému. Bylo to prostě velmi zajímavé.

Jen z povzdálí tedy v těchto dnech sleduji dění v České republice. Je zřejmé, že návrh závěrečné zprávy z auditu evropských dotací, který se týká Babišových firem, je interpretován poněkud jednostranně. Pokud by to byl někdo jiný než A. Babiš, respektive, byl by to kdokoliv jiný z příjemců evropských dotací, měl by klid na to, aby se k návrhu zprávy vyjádřil a celou věc řádně zargumentoval. P

řípadně doložil své protiargumenty. Na to se ale v případě A. Babiše nikdo neptá, na to se nehledí. Je prostě předem odsouzen opozicí, částí sdělovacích prostředků a samozřejmě také některými politiky, podle jejich nátury, z koaliční, tedy vládní sociální demokracií. Ti by měli být, vzhledem ke svému 4% úspěchu z voleb ve svém vyjadřování maximálně zdrženliví. Úterní demonstrace na Václavském náměstí se zúčastnilo stopadesát tisíc lidí.

To jistě není málo a Andrej Babiš má nyní v zásadě dvě možnosti. Buďto dělat protidemonstrace a přivést zemi na pokraj silné mocenské konfrontace anebo dříve či později odejít z úřadu premiéra. Myslím, že by to měl udělat dříve než později, protože pokud odejde dříve, může se do této pozice v budoucnu ještě vrátit.

Z pozice šéfa hnutí ANO, a tedy řídícího činitele vlády bez jeho osobní účasti, by zůstal dál. Asi jako Kaczynski v Polsku. Pokud ale bude kbelíky špíny příliš potřísněn, už asi nepůjde, aby se do pozice premiéra v budoucnu vrátil. Buď se mu věci v nejbližší době podaří vyjasnit anebo nikoliv. Buďto je praxe svěřeneckých fondů podle platných českých zákonů dostatečná, pokud jde o převod Babišova Agrofertu do těchto fondů anebo nikoliv. Ale pokud vím, české zákonodárství jinou možnost, jak se zbavit střetu zájmů v Babišově případě, prostě nemá.

Když jsem v těchto dnech přednášel čínským studentům, vrátil jsem se znovu do nedávné minulosti. Zrekapituloval jsem si posledních patnáct let vývoje české ekonomiky. A každý soudný pozorovatel, včetně čínských studentů, kterým jsem ukázal statistická čísla, si musel povšimnout, že v letech 2008 – 2013 zavedly české pravicové vlády naši ekonomiku do recese. A dnes se chtějí tihle neumětelové tvářit jako spasitelé národa. Ať je A. Babiš jaký chce a nepochybuji, že je ve střetu zájmů, ale je jinak dobrým premiérem a byl dobrým ministrem financí.

A vládu hnutí ANO a sociální demokracie je potřeba zachovat. Mrákotové ze stran české pravice by všechno znovu zkazili tak, jako pokazili nadějný vývoj české ekonomiky po roce 2007. Udělali své qvazireformy, osekali sociální výdaje, zmrazili mzdy veřejných zaměstnanců, přivedli ke stagnaci reálné mzdy a reálné důchody. Prostě řečeno, vrhli českou ekonomiku o 5 – 7 let zpět.

Nyní by proto každý český občan měl být velice ostražitý, abychom s vaničkou nevylili také dítě. Současná vláda je pragmatická. Země se rozvíjí v zásadě správným směrem. Ekonomika funguje. Pokud dojde ke sněmovním volbám, pak i jen náznak možnosti, že by v nich mohla zvítězit koalice pravicových stran, musí každého soudného člověka přivést k závěru: to už tady jednou bylo a jak to dopadlo, všichni víme.

Prostě pánové ze stran české pravice jiné téma nežli A. Babiše nemají. Ale především nejsou schopni kvalitně řídit stát. Vzpomeňme si na jejich poslední vládní angažmá, které skončilo Nečasovou vládou v ohromných kotrmelcích a v ostudě kontinentálních rozměrů.

Reklama: