Boj za nezávislou justici je kontraproduktivní

Pokud máme vést diskusi o nezávislé justici, měli bychom také vědět, že už sama hlasitá mediální kritika nezávislé justice resp diskuse o konkrétním případě může být považována za ovlivňování rozhodování soudů.

Richard Novák | foto: © Centrální informační agentura, z. s. (CIA) – © Radek Velička

Soudce, který má rozhodovat o kauze, jejíž medializace je obrovská je pod tlakem, tedy jinými slovy již předem se mu nepřímo naznačuje, jak má rozhodnout. Nezávislý soudce nežije ve vzduchoprázdnu. Jeho nezávislostí zákon míní, že jeho rozhodování bude svobodné a nikým ovlivňované. To znamená, že se nebude veřejně nikde vyjadřovat, jak to asi u soudu dopadne a jeho rozhodnutí bude učiněno v klidu a bez jakýchkoli tlaků zvenčí.

Soudce je jenom člověk, pokud má doma televizi a internet a nežije tedy bez informací, co se kolem něj děje, pak pokud sleduje někdy doslova mediální masáž předcházející hlavnímu líčení před soudem, rozhodně při poradě senátu před vyhlášením rozsudku na jeho podvědomí působí řada faktorů, tedy i co se kolem kauzy odehrává ve společnosti . A ne všichni jsme natolik odvážní, že naše rozhodování je skutečně jen naše a to, co se o případu a možném pachateli veřejně prezentuje na nás nepůsobí ?

I takový soudce si přece může říct, proč bych měl rozhodovat proti veřejnému mínění a proč bych tedy měl být tzv odvážný a rozhodovat jinak než jaká je společenská objednávka . Abych se stal tím soudcem, který bude veřejně kritizován a nanapadán. Chci mít klid, chci mít čisté svědomí ?

Tato moje krátká úvaha se netýká pouze kvality nezávislého soudnictví, ale podstatou článku je poukázat na fakt, že i hlasitá demonstrace za nezávislost justice není ničím jiným než nepřímým nátlakem na soudce.

Nelíbí se nám Benešová, nelíbí se nám premiér, ok ! Ačkoliv nenapadáme předem konkrétního státního zástupce a soudce, kteří by měli rozhodovat premiérovi, a nenapadáme ani případného soudce, uvědomují si protestující , co vlastně chtějí. Chtějí spravedlivý rozsudek? Jaký ? Chtějí odsouzení nebo osvobození Babiše ? Jak podle nich vypadá tedy nezávislý státní zástupce nebo nezávislý soudce ? Nechci nikomu nic podsouvat, ale co je jejich přáním či výrazem spravedlivého rozhodnutí ? Odsouzení nebo osvobození ? Nevěřím soudcům ani státním zástupcům ? Proč to tedy rovnou neříkají ?

Působím v justici již dlouho a mohu i jako dost často nespokojený obhájce prohlásit, že naše justice je nezávislá , že objednávka na trestní stíhání je pouhou řečnickou otázkou, na kterou nelze dát zásadní odpověď.

Mají za nás rozhodovat roboti? Byly by rozsudky správné? Ne ! Proč zrovna já, obhájce musím hájit svým článkem ty, kteří sedí naproti resp vpravo ode mně v soudní síni. Ale vlastně chápu. Nezapojují se do těchto diskusi a je to správný přístup a jeden z prvků zmiňované nezávislosti.

Já znám soudce, státní zástupce, policisty, kteří jsou profesionálně na výši. To se týká i obhájce. Je však i v těchto profesích řada těch, kteří vykonávají tuto práci jako práci tedy jako zdroj obživy a člověk je pro ně číslo spisu. A těch, kteří dokážou bez mrknutí oka rozhodnout naprosto špatně je minimum. Jenže tak to máme ve všech profesích. Volat na náměstí chceme spravedlivou justici je jako, s prominutím, chceme pravidelnou stolici. Je přece přáním naprosté většiny z nás, aby soudy a soudci byli nezávislí. A pokud budou v našem státě žít nejen občané, ale i naši soudci i státní zástupci , v jakémsi pocitu neklidu, kdy společnost žádá krev resp spravedlnost bez znalosti spisů a případů ale jen na základě různých proslovů politiků , mediálních výstupů a dnes i na základě demonstrace, pak upozorňuji, že se může stát, že se zvýší počet nespravedlivě odsouzených. Ale společnost dostane to, po čem volá. Tak si spravedlnost nepředstavuji.

Závěrem mi dovolte připomenout, že celé trestní řízení je nadále prováděno podle trestního řádu z roku 1961. Trestní řád nedokázali změnit od roku 1989 naší politikové a to je fakt ostuda. . Ano, zákon doznal řady i důležitých novel, ale co naplat, trestní řád má stále mimo jiné základ v sovětském trestním právu. Nechci čtenáře zatěžovat, ale je zřejmé, že zastaralost tohoto jednoho z nejdůležitějších zákonů pro naše životy se projevuje například v tom, že známá zásada in dubio pro reo nebo-li volně řečeno – pokud jsou pochybnosti o vině pachatele má tento býti osvobozen, tak v praxi dochází velmi často k tomu, že soud vyhodnotí některé důkazy za jasné důkazy o vině a některé důkazy označí za nevěrohodné a odsouzení je jednoznačné – vinen. Správným řešením a rozhodnutím by mělo být zproštění viny a osvobození. Dokonce i od dobrých soudců jsem slyšel v odůvodnění odsuzujiciho rozsudku, že i po provedeném dokazováním jsou zde i nadále rozpory, které se soudu nepodařilo vyřešit, ale soud přesto je přesvědčen o vině a protože jsou zde nadále rozpory, tak proto uložil soud tzv nižší trest. Co je to však nižší trest, když k odsouzení vůbec nemělo dojít.

Byl bych moc rád, aby se ani politikové ani demonstranti nepokoušeli o vytvoření nezávislé justice. Mimo jiné, že ani sami nevědí, jak toho dosáhnout. Slova a řeči a provolávání fakt nestačí. Svým vystupováním činí medvědí službu i sobě. Nechť prosím volají po lepších zákonech, ať už máme konečně moderní trestní řád ! To je totiž cesta ke spravedlivé a nezávislé justici.

Reklama: