Slovensko a Rusko posilují spolupráci v oblasti jádra

MOSKVA | Dne 5. června 2019 bylo během návštěvy slovenského premiéra Petera Pellegriniho v Moskvě podepsáno mezi slovenským ministerstvem hospodářství a ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie.

Slovenský premiér Peter Pellegrini a jeho ruský protějšek Dmitrij Anatoljevič Medveděv | Zdroj: premier.gov.ru

Za Rosatom dokument podepsal generální ředitel Alexej Jevgenjevič Lichačov a za slovenskou stranu ministr hospodářství Peter Žiga. Ceremonie proběhla za přítomnosti slovenského premiéra Petera Pellegriniho a ruského premiéra Dmitrije Anatoljeviče Medveděva.

Obě strany mají zájem na dalším rozvoji stávající spolupráce při mírovém využívání jaderné energetiky. Memorandum určuje to, kam bude směřovat spolupráce v oblastech údržby a modernizace slovenských jaderných elektráren, zajištění bezpečných a stabilních dodávek ruského jaderného paliva, realizace perspektivních projektů na výstavbu jaderných elektráren a jejich vyřazování z provozu, účasti slovenských společností a organizací na dodávkách komponent a služeb pro projekty výstavby jaderných elektráren Rosatomu. Dále se strany dohodly na rozvoji projektů v oblastech vzdělávání pracovníků jaderného průmyslu a výměny zkušeností a případů dobré praxe.
Pro určování konkrétních společných projektů, které budou probíhat v rámci rozvoje spolupráce, vznikne Společná koordinační komise.

„Jaderná energetika již přes půl století představuje pro Slovensko důležitý zdroj energie. Přes 55 % elektřiny na Slovensku vyrábí reaktory typu VVER. Tímto memorandem plánujeme posílit naše vztahy v oblasti jádra, společně realizovat projekty ve třetích zemích a zvýšit intenzitu výměny znalostí a zkušeností. Během naší dlouholeté spolupráce vyrostla nejedna generace vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří předávají své zkušenosti dalším a zajišťují energetickou bezpečnost Slovenska na dlouhé roky dopředu,“ řekl generální ředitel Rosatomu Alexej Jevgenjevič Lichačov.

„Elektrická energie vyráběná v jaderných elektrárnách má velký význam pro slovenské hospodářství, takže využívání jaderné energetiky představuje důležitou otázku národní energetické bezpečnosti. Také je důležité říci, že jde o bezuhlíkový zdroj energie, který nepoužívá ke svému provozu nerostné suroviny jako například uhlí. Využívání jádra má zásadní význam pro boj proti globálnímu oteplování. Slovensko již desítky let bezpečně využívá jadernou energetiku a chce ji i nadále rozvíjet,“ řekl slovenský ministr hospodářství Peter Žiga.

Základem slovenské elektrizační soustavy jsou jaderné elektrárny o celkovém výkonu 1940 MW. Dva bloky Jaslovských Bohunic (spuštěny 1984 – 1985) a dva bloky Mochovců (spuštěny 1998 – 1999) vyrobí společně každý rok téměř 15 TWh elektřiny, což představuje 55% podíl na výrobě elektřiny v zemi. Zastoupení jádra v energetickém mixu je na Slovensku jedno z nejvyšších na světě.


Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě.
Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu – od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.
Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 37 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 6 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.
Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2017 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 36 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.