Správa železniční dopravní cesty vyřeší střešovické tunely jižní variantou

PRAHA | Výstavba železnice na letiště se letos ocitla v přelomové fázi, v níž dlouhodobá práce investora a dodavatelů stavebních a projekčních prací již přinášejí konkrétní výsledky. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu je rok před dokončením, v územním řízení jsou čtyři ze zbývajících šesti úseků a architektonická soutěž na podobu železniční stanice Praha-Veleslavín dospěla do 2. kola.

Koleje | foto: pxhere.com

Nejžhavější novinkou však je, že Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) navrhla novou, takzvanou jižní variantu střešovických tunelů mezi Dejvicemi a Veleslavínem.

„Jsem rád, že se nám konečně podařilo vyřešit nejkomplikovanější úsek celé investice. Tunely navržené v tzv. jižní variantě jsou vedeny geologicky stabilním prostředím, neohrožují zdroje podzemní vody a sestupují velmi hluboko pod úroveň terénu. Při použití razicích štítů se tedy obyvatelé Ořechovky nemusejí ničeho obávat. Ostatně stejná technologie byla použita při prodlužování metra linky A do Motola, a přestože štíty přímo podcházely sídliště, nikdo to prakticky nezaregistroval,“ řekl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

V rámci modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla zůstává zatím jedinou stavbou ve fázi realizace Rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Před měsícem stavbaři uložili ocelovou konstrukci mostu přes ulici Prvního pluku. V současnosti pokračují práce na obnově kleneb u Štvanice, cihelných klenbách v prostoru autobusového nádraží Florenc včetně souvisejících pilířů a zakládání opěr mostu přes Křižíkovu ulici.

Projekt železnice na letiště zahrnuje 6 dalších dílčích staveb, které jsou aktuálně v různých fázích povolovacího procesu. Územní řízení již probíhá k úsekům Praha-Bubny – Praha-Výstaviště, Praha-Ruzyně – Kladno a Kladno – Kladno-Ostrovec a nedávno bylo zahájeno i k úseku Praha-Výstaviště – Praha-Veleslavín. Ke všem těmto stavbám vypíše SŽDC v nejbližší době výběrová řízení na přípravu dokumentace pro stavební povolení. Ke zbývajícím třem úsekům probíhá příprava dokumentace pro územní řízení.

Investor také pokročil v mezinárodním výběrovém řízení na architektonickou podobu železniční stanice Praha-Veleslavín. Do 2. kola postoupilo pět soutěžních návrhů. Jde o průkopnický krok, protože architektonickou soutěž v takovém rozsahu dosud žádný dopravní investor nerealizoval. Vítězný návrh bude důležitý, protože poskytne architektonické vodítko pro všechny ostatní nově budované či rekonstruované stanice.

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla je jedním z největších dopravních projektů v ČR, reprezentuje nezbytnou infrastrukturní odpověď na předpokládaný rozvoj letecké dopravy. Modernizace poslední přípražské trati zařadí hlavní město i Kladno mezi moderní evropské aglomerace s železničním napojením letiště.

Reklama: