Nové logistické centrum Budějovického Budvaru je druhým nejlepším projektem v Evropě za rok 2018

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Nové logistické centrum Budějovického Budvaru získalo skvělé druhé místo v prestižní evropské soutěži ELA Awards za rok 2018. Soutěž organizuje Evropská logistická asociace a účastní se v ní nejlepší projekty z jednotlivých členských států, informuje Budějovický Budvar.

Budějovický Budvar

Projekt vzbudil velký zájem české odborné veřejnosti již loni, když zvítězil v odborné soutěži Impuls Logistika a také v soutěži České logistické asociace. Nové logistické centrum pivovaru Budějovický Budvar bylo slavnostně otevřeno 5. října 2018. Jeho srdcem je plně automatizovaný zakladačový sklad pro 19 000 palet. Investicí do logistického areálu získal pivovar mimo jiné dvojnásobnou skladovací kapacitu a zvýšil výkon nakládky kamionů o 60%.

Nové logistické centrum národního pivovaru Budějovický Budvar získalo skvělé druhé místo v prestižní evropské soutěži ELA Awards za rok 2018. Soutěž organizuje Evropská logistická asociace (European Logistics Association) a je to jakási Liga mistrů – může se jí účastnit pouze jeden nejlepší projekt z každého členského státu. Odborná porota je složena ze špičkových logistických odborníků z maloobchodu, průmyslu, konzultačních služeb i univerzit a jejími členy jsou také vítězové posledních tří ročníků ELA Awards. Budvarský logistický areál se dostal mezi šest nejlepších evropských projektů a nakonec porota udělila druhé místo. „Účast na slavnostním ceremoniálu pro nás byla velmi užitečná, neboť v přátelské a uvolněné atmosféře probíhala mimořádně aktivní výměna názorů a zkušeností. Domnívám se, že náš projekt i jeho prezentace zanechaly v Bruselu velmi pozitivní dojem,“ říká Ing. Pavel Pánek, ředitel logistiky z Budějovického Budvaru. Více o soutěži ELA Awards najdete na odkazu ZDE.

Projekt vzbudil velký zájem české odborné veřejnosti již loni, když zvítězil v odborné soutěži Impuls Logistika a také v soutěži České logistické asociace.

Budvarský logistický areál zahájil zkušební provoz v dubnu 2018 a byl slavnostně otevřen 5. října 2018. Jeho srdcem je plně automatický zakladačový sklad pro 19 000 palet, který je s výrobní částí pivovaru propojen unikátním technologickým mostem pro obousměrnou dopravu palet s hotovými výrobky a vratnými obaly. Technologický most elegantně a velmi efektivně propojuje výrobní areál pivovaru a logistické centrum, které historicky odděluje velmi frekventovaná Kněžskodvorská ulice. Uvnitř technologického mostu putují po jednokolejnicové závěsné dráze (monorail) vozíky s paletami baleného piva (v láhvích nebo plechovkách) přímo od stáčíren. V opačném směru se na monorailu pohybují palety s vratnými obaly na výrobní linky. Palety s hotovými výrobky umisťují zakladače do regálového skladu s výškou regálů 34 metrů. Ze zakladačového skladu jsou palety s výrobky podle aktuálních objednávek dopravovány do doků, ve kterých probíhá nakládka kamionů. Doprava palet z výroby až na kamion probíhá prakticky bez dotyku lidské ruky. Z pohledu ochrany životního prostředí je velmi důležité, že logistický areál vznikl na brownfieldu a nevyžadoval tedy zabrání žádné nové plochy nebo dokonce zemědělské půdy.

„Mám velkou radost, že se nám podařilo realizovat řešení, které úzce propojuje tradiční výrobu s moderní logistikou, implementuje principy Průmyslu 4.0 a posiluje důležitost logistiky jako významného nástroje řízení celého podniku. Domnívám se, že naše nové logistické centrum je projektem výjimečným a do jisté míry vizionářským a představuje směr, kterým se logistika bude ubírat,“ shrnuje Pavel Pánek. Obrovským přínosem stavby logistického areálu je fakt, že na území pivovaru se uvolnily plochy, na kterých bude možné postavit nové budovy pro rozšíření výroby. Po dokončení všech investic do výrobních kapacit se roční produkce pivovaru zvýší o čtvrtinu na 2 miliony hektolitrů.

Logistické centrum je přínosem i pro obyvatele města. Díky němu se totiž veškerá interní doprava pivovaru přesunula na nově postavený silniční most a tím došlo k odlehčení dopravy na Kněžskodvorské ulici. Součástí logistického areálu je i 70 parkovacích míst pro zaměstnance pivovaru, což zlepšilo parkování pro veřejnost v nejbližším okolí. „Jsem upřímně hrdý na výsledky, kterých se nám podařilo dosáhnout, i na tým lidí, který za tímto úspěchem stojí,“ uzavírá Pavel Pánek.

Logistický areál byl největší jednotlivou investicí v historii národního pivovaru. Hodnota investice dosáhla objemu 750 mil. Kč (30 mil. Euro). Plánovaná návratnost je šest let. Generálním dodavatelem řešení je SSI Schäfer, systémovým integrátorem a dodavatelem informačního systému pak ICZ a. s. Na stavbě podle projektu Ateliéru EIS CZ s.r.o. se podílely společnosti Porr a.s. a Edikt a.s.


Podnik byl založen v roce 1895 a jeho světlý ležák značky Budweiser Budvar dnes patří mezi nejznámější české produkty na světě. Vyváží se do 80 zemí a na českém exportu piva se podílí z více než 20%. Světlý ležák značky Budweiser Budvar se vaří výhradně z českých surovin v souladu s podmínkami pro Chráněné zeměpisné označení. To mimo jiné znamená, že toto pivo nelze vyrábět v licenci mimo geografické území města České Budějovice. Zákazníci kdekoliv na světě tak dostávají skutečně originální produkt, vyrobený tradičními řemeslnými postupy. Tato obchodní strategie je velice úspěšná, ale zároveň je extrémně náročná na řízení logistiky.