Úroveň auditů – svědectví o stavu EU?

Pokud nemá ministr Brabec pravdu, pokud jde o zřejmá a účelová pochybení v prvním auditu Evropské komise, tak by zasloužil zavřít. Pokud nemá ministr Toman pravdu, pokud jde o zřejmá a účelová pochybení ve druhém auditu Evropské komise, tak by zasloužil zavřít.

Radim Valenčík | reprodukovaná fotografie: youtube.com (Kolekitf)

Pokud má některý z nich pravdu, pak je situace velmi vážná. Svědčí o rozkladu euroreprezentace, která se nekvalifikovaným zneužitím svých nástrojů vměšuje do vnitropolitického dění členské země. Pokud tak dělá ve spolupráci s našimi domácími udavači, kteří poskytli nekvalitní podklady, měli by se touto situací zabývat „čučkaři“, pokud to nejsou čučkaři, protože tím vzniká situace ohrožení země.

V této situaci jsou dvě možnosti: Při dalším shromáždění si demonstranti samou podělaností před mocnými v EU (v daném případě přesněji před spojením udavačů s lobby nejtvrdšího ražení) zazpívají českou hymnu se zdviženou pravicí, nebo zklidníme hormony a začneme se zabývat tak přízemní otázkou, jako jsou české národní zájmy (včetně ekonomických). Témata se nabízejí:

  • V jakém stavu je EU a s jakými riziky v prosazování zájmů různých lobbyistických skupin na úkor našich českých zájmů můžeme počítat.
  • Jak dosáhnout shody v základních otázkách, abychom byli schopni naše národní zájmy hájit.
  • Kdo a jaké kompromisy ve vnitřním politickém a ekonomickém klání musí udělat, abychom nebyli tolik zranitelní.
  • Jak eliminovat roli nekvalifikovaných udavačů a kolaborantů s organizací, o jejíž dokonalosti si nemůžeme dělat iluze.
  • Co je legitimním postupem a kdy se již jedná o chování „přes čáru“.