Další rána pro mafii kolem OSA. Ústavní soud jim dal pěkně přes prsty

Vymahačské praktiky kolektivních správců přibrzdil Ústavní soud. Ten jasně konstatoval, že pouhá přítomnost televize nebo rádia v hospodě, kadeřnictví, obchůdku nebo jiné podnikatelské provozovně nemůže automaticky zakládat právo těchto organizací vybírat autorské poplatky. OSA, INTEGRAM a další musí nejdříve prokázat, že skutečně dochází k zásahu do autorských práv.

Ivo Valenta

Nález Ústavního soudu je skvělou zprávou pro všechny živnostníky, kteří se nebáli postavit proti vymahačským praktikám OSA a dalších organizací. Navíc potvrzuje směr, kterým jsem se již před delší dobou vydal v souvislosti s mou legislativní inciativou. V jejím rámci se snažím prosadit, aby se autorské poplatky platily pouze tam, kde danému živnostníkovi přináší hospodářský význam. V opačném případě jde podle mého soudu o bezdůvodné obohacování netransparentních organizací, které pod pláštěm zastupování umělců vytvářejí výnosný byznys samy pro sebe.

Pokládám za velmi důležité, že Ústavní soud opakovaně konstatoval, že kolektivní správce musí v řízení vždy prokázat, že došlo k porušení autorských práv osob, k jejichž ochraně je zákonem povolán, a také zda puštěná hudba nebo televizní vysílání náleží do kategorie nehmotných předmětů, nad nimiž vykonává příslušná organizace kolektivní správu. Je tak jasné, že důkazní břemeno leží právě na OSA, INTEGRAMu a dalších organizacích. Jsem rád, že se tak alespoň částečně posiluje postavení živnostníků, kteří byli často v roli lovné zvěře, navíc zastrašováni žalobami a vysokými sankcemi.

Ústavní soud navíc zpochybnil i to, že by výkon moderátora nebo komentátora sportovního utkání měl být uměleckým výkonem tak, jak jej definuje autorský zákon. Vybírání autorských poplatků za sledování sportovního utkání tak zcela plave na vodě.

loading...
loading...
Reklama:
loading...