Medardovské počasí – Jak moc deštivo bylo posledních 30 let?

PRAHA | Dostatek srážek je důležitý pro růst a vývoj rostlin, ale při sklizni obilí a sena jsou významné i dny beze srážek. Nadbytek srážek může negativním způsobem ovlivnit průběh sušení sena a sklizně obilovin, píše ČHMÚ.

Ilustrace: pxhere.com

V naší zprávě jsme spojili klimatologická data (období 1991 – 2018) s popisem stavu vegetace a vlivu chladného a deštivého počasí na zemědělské práce.

„Medardova kápě – čtyřicet dní kape.“ Dle meteorologického slovníku je medardovské počasí označení pro převážně deštivé a chladné počasí v červnu a začátkem července ve střední Evropě, vyvolávané dlouhotrvajícím přílivem mořského vzduchu od západu až severozápadu z Atlantského oceánu. Medardovské počasí nastupuje obvykle právě okolo svátku sv. Medarda (8. června).

Pravděpodobnost výskytu deště a srážkové úhrny v jednotlivých dekádách měsíců květen – srpen je uvedena v tabulce 1. Je zde patrná zvýšená srážková činnost především v první dekádě července.

Z obrázku jsou patrné roky 2011 a 2015 s nejvyšším denním úhrnem srážek. V roce 2011 proběhla senoseč na 20 % stanic až po 15. červnu a otavoseč na více než 80 % stanic až po 1. srpnu. V roce 2015 byla situace podobná. Na více než 30 % stanic se konala senoseč po 15. červnu a otavoseč po 1. srpnu na více než 60 % stanic. V těchto letech se v období po Medardu do 18. července střídaly dny se srážkami a beze srážek, např. na stanici Nová Ves v Horách, která je nejblíže fenologické stanici Brandov, se v obou letech v období od 8. 6. do 18. 7. (40 dní po Medardu) vyskytlo 12 a 14 dní beze srážek, v ostatních dnech byly zaznamenány alespoň minimální srážkové úhrny.

„Prší-li na svatého Medarda, prší ještě čtyřicet dní po sobě a zkazí se sena.“ V roce 2018 probíhala senoseč na území ČR v období od poloviny května do poloviny června (na více než polovině stanic již před 31. květnem). Pouze v horských oblastech proběhla i začátkem července (např. na stanici Brandov v Krušných horách 10. 7.).

Otavoseč na mnoha lokalitách vlivem vyšších teplot a extrémního sucha vůbec neproběhla. Pouze na 8 stanicích (z 30) byl nahlášen datum druhé seče, z toho z 37,5 % před 31. červencem.

Zajímavostí je, že na stanici Vlašim proběhla senoseč v roce 2018 již 24. dubna a otavoseč 4. července. Z výsledků za období 1991-2018 pozorujeme, že datum senoseče (přirozená senoseč) se posouvá k dřívějším datům (před 31. květen) a otavoseč, pokud v daném roce vůbec probíhá, na většině stanic probíhá až po 1. srpnu.