Dvojí kvalita potravin – co bude dál

V novém volebním období nás čekají hned dvě změny, do kterých by se dalo vložit alespoň dílčí řešení otázky dvojí kvality, a to novela nařízení o značení potravin a nařízení o tzv. geoblockingu.

Kateřina Konečná

Směrnice o nekalých obchodních praktikách, která měla s konečnou platností zakázat dvojí kvalitu nejenom potravin, ale i ostatního zboží, je díky neústupnosti některých členských států EU (Německa a Rakouska) a zásahu Evropské komise pro naše dozorové orgány nepoužitelná a fakticky vede k její legalizaci.

Jak jsem již uvedla před volbami v rámci volební kampaně, pro mě tato otázka nebyla ani zdaleka uzavřena. Vzhledem k tomu, že jsem v současnosti jedinou zástupkyní levice v EP a Olga Sehnalová, která toto téma na půdu Bruselu dostala a se kterou jsem na této otázce několik let spolupracovala již poslankyní nebude, zůstává na mě, abych odpovědnost za toto téma plně převzala.

V novém volebním období nás čekají hned dvě změny, do kterých by se dalo vložit alespoň dílčí řešení otázky dvojí kvality, a to novela nařízení o značení potravin a nařízení o tzv. geoblockingu. U geoblockingu jde o to, aby výrobci nemohli říkat: na tento trh kvalitnější produkt nepošleme. U změny označování výrobku jde o to, aby z obalu bylo jasné, že výrobce prodává zboží podřadné nebo dvojí kvality. Neuzavřel se ani osud samotné zpackané směrnice o nekalých obchodních praktikách, protože na konci roku 2023 nás čeká její další plánovaná revize, kde očekávám, že se již konečně pohneme směrem k finálnímu zákazu dvojí kvality. To je část, kterou máme jako europoslanci pevně v rukou skrze možné pozměňovací návrhy a vyjednávání jak v Evropském parlamentu, tak i s ostatními evropskými institucemi..

Dále plánuji na tento problém upozorňovat v rámci budoucích rezolucí a deklarací výboru ENVI (kde snad budu členkou), ve kterých je potřeba jasně sdělit Evropské komisi: ne, neskončilo to tím, co jste nám provedli, že jste z nás udělali odpadkový koš Evropy. Taktéž hodlám podat další písemné otázky na Evropskou komisi, týkající se dvojí kvality, s cílem donutit ji v této věci zvýšit úsilí. Zároveň budu chtít ve svých příspěvcích po tom, kdo bude mít na starosti vnitřní trh EU, aby dál pokračovaly testy nejenom u potravin, ale například i u drogistického zboží.

V neposlední řadě pak musí přijít tlak na řešení z české strany. KSČM již v Poslanecké sněmovně ČR donutilo vládu a ministerstvo zemědělství k předložení návrhu, který má u nás pod pohrůžkou 50 miliónové pokuty zajistit, aby potraviny, které se svými vlastnostmi liší, výrobci spotřebitelům nenabízeli ve stejném obalu, označení, barvě, grafice či se stejným marketingem. Tedy, aby bylo jasně rozpoznatelné, že se Vám výrobce snaží podstrčit šunt a zbaběle se neschovává za značku a obal s dobrou pověstí.

Je toho tedy přede mnou mnoho, ale já se pokusím splnit své sliby, které jsem Vám dala ve volební kampani. Nenechám to tak!

Reklama: