Pro řadu drobných podnikatelů a živnostníků bude EET likvidační

Pro řadu drobných podnikatelů a živnostníků bude EET likvidační! Poslanci vládní koalice rozšířením elektronické evidence tržeb protlačili další zátěž pro malé podnikatele a živnostníky. Po dlouhých jednáních byla koncem minulého týdne ve Sněmovně poslanci za hnutí ANO, ČSSD a KSČM celkem 102 hlasy prosazena vládní novela, jež rozšiřuje elektronickou evidenci tržeb na další obory podnikání.

Radek Rozvoral

Naše hnutí SPD nesouhlasí s takto přijatým zákonem o elektronické evidenci tržeb (EET) pro malé podnikatele a živnostníky a celou dobu jsme hlasovali proti této novele. Jde o další zátěž a překážku v jejich podnikání, spočívající ve zbytečné byrokracii. Hnutí SPD si váží našich drobných podnikatelů a živnostníků a v žádném případě jim jejich práci nechceme ztěžovat nesmyslnými činnostmi a místo toho navrhujeme jednoduchou paušální daň.

Sněmovna tak schválila vládou navrhovanou novelu o evidenci tržeb. Při jejím projednávání se poslanci vyjadřovali hlasováním k téměř osmi stovkám pozměňovacích návrhů na vynětí jednotlivých oborů z evidence tržeb. Nakonec byly vyřazeny z povinnosti evidovat tržby sociální služby a prodej předvánočních sladkovodních ryb.

Evidence EET začala platit od 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení a od března roku 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Nově se to bude týkat dalších oborů, které doposud neměly povinnost vést EET. Spadnou sem řemeslníci, lékaři, advokáti, podnikatelé v zemědělství a další, kteří byli zařazeni do 3. a 4. fáze zákona o ETT. Ti všichni budou mít nyní povinnost vést EET, konkrétně od prvního dne sedmého měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. Novela schváleného zákona se nyní dostane na program jednání do Senátu, odkud se ale s největší pravděpodobností vrátí zpět do Sněmovny. Většina senátorů již avizovala, že tuto novelu zákona o ETT nepodpoří, takže budou ještě jednou hlasovat poslanci ve Sněmovně. Z toho lze odvodit, že dříve jak koncem první poloviny roku 2020 tento zákon platit nebude.

Hnutí SPD je přesvědčeno, že rozšíření EET na řemeslníky a další obory bude mít ve svém důsledku více negativ než pozitiv, jak se domnívá vláda, která největší přínos spatřuje ve vyšším výběru daní pro státní rozpočet. Domníváme se, že se potvrdí to, co již řada drobných živnostníků dopředu avizovala, tj. že ukončí z důvodu EET svoji podnikatelskou činnost, neboť tyto další byrokratické překážky povedou k jejich demotivaci podnikat. V tomto důsledku by stát následně přišel o velký počet lidí, kteří se dříve o sebe a své zaměstnance dokázali postarat, a tím státu ušetřili velké sociální výdaje. Jedná se převážně o drobné řemeslníky a živnostníky, kteří odvádí poctivou práci. Zároveň jim nebude umožněno si vydělat více peněz, a to z důvodů náročné byrokracie, takže si nebudou schopni vzít velké zakázky. Možná je to i záměr vlády, aby zůstaly jen velké firmy, které ovládnou trh a následně si budou určovat své ceny za služby a zboží a ještě budou chtít uplatnit co nejvíce daňových a dalších slev na své podnikání, včetně čerpání dotací.

Naše hnutí má úctu k lidem, kteří se umí svou prací postarat o své blízké a kteří se vydali na dráhu drobných živnostníků. Podporujeme všechny podobné aktivity lidí, jako např. provoz malých obchůdků a místních hospůdek na našem venkově, neboť to vše utváří společenský život v naší republice a podporuje u občanů jejich národní hrdost.

Reklama: