Tak tohle mohl říci jen … „Drž ústa, rozvedenej Klausi!“

Zachytila jsem na FB názor, že Trikolora, vedená VK mladším, nemá co obhajovat „tradiční rodinu“, protože „předseda“ je třikrát rozveden. Coby rozvodová a rozvedená právnička bych si k tomu dovolila přičinit krátkou poznámčičku:

Klára Samková | repro: FB KS

Stojím stranou a pozoruji, nicméně se musím ozvat k jedné kritice a tak říkajíc „nastavit zrcadlo“. VKml. je vyčítáno, že není oprávně hájit zájmy tradiční rodiny, protože je sám třikrát rozvedený. Nevím jestli třikrát, ale jako rozvodová advokátka a sama dvakrát rozvedená osoba mám na věc poměrně ucelený názor:

V zásadě existují dva druhy lidí, co se sexuálního chování týká. U těch prvních čtu v protokolech ze soudních síní na příklad toto: „otec nezletilého zjistil, že není biologickým otcem dítěte, ovšem návrh na popření otcovství byl zamítnut z důvodu propadné lhůty. Matka uvedla, že neví, kdo je biologickým otcem dítěte, protože k početí došlo z náhodného pohlavního styku, k kterému došlo přes to, že v této době již byla vdaná. Soud konstatuje, že dle šetření OSPOD nezletilý považuje za svého otce svého matrikového otce, má ho rád a v poslední době, kdy se s ním matrikový otec nestýká, se nezletilému po tomto otci stýská.“Zde máte obsaženy oba exempláře, tedy „…kámen-cihlu“ i „já debil držím co se dá…“

K druze jmenované skupině si dovolím přidat i sebe a pravděpodobně též VKml. To jsme totiž my, úchylové, co si myslíme, že když s někým vlezu do postele, že si jej mám taky vzít, tedy vztah legitimizovat. A když mám legitimizováno, tak se po ostatních nekoukat. A když to přestane jít, tak se rozvést, tedy opět veřejně deklarovat, že tento vztah skončil.

Chápu, že v dnešní „free době“ je to značně dementní názor, spřažený právě s tou nesmyslnou představou tradiční rodiny. Osobně dělám vše pro to, aby mne tento přístup alespoň v rovině osobní opustil, tedy, abych se na nějaké „legitimizace vztahu“ již skutečně vylhostejnila. Konec konců, co je státu po tom, s kým sdílím lože, zvláště, když z něj nepovstanou další dítka.

Doufám, že VKml. půjde tímtéž směrem, zejména pak že si nepořídí formální partnerku jen proto, že „vůdce má být ženat“. Ovšem na tom, že rodina, a to tradiční rodina vychovávající děti, si zaslouží maximální ochrany, budu trvat i já, dvakrát (potupně) rozvedená… Předpokládám, že na tom bude trvat i VK ml., a to i kdyby byl rozveden patnáctkrát. Děkuji za pozornost, konec hlášení.

Reklama: