Trojjedinná Trikolora

Naše Trikolóra odkazuje na tři pilíře naší strany: obranu normálního světa, poctivou práci, která je zdrojem bohatství země, a Českou republiku jako místo, ve kterém žijeme.

Zuzana Majerová Zahradníková

Rodina, obec a stát jsou tři základní kameny našeho normálního světa. A rodina se skládá z matky, otce a dětí.
Česká koruna, svobodný trh a země bez dluhů jsou třemi klíči k bohatství našeho národa.

Suverénní vláda, českým voličům zodpovědná Sněmovna a nezávislé soudy jsou podmínkou svobodného života v České republice, jsou to tři pilíře demokracie:

  • Tři jsou naše státní barvy.
  • Tři máme historické země- Čechy, Moravu a Slezsko.
  • Tři pruty Svatoplukovy nám připomínají nutnost svornosti a jednoty.

Ještě před 2 roky jsem jsem učila děti na ZŠ, doma, na Moravě v Olomouci. Publikum to bylo jiné, ale zodpovědnost, úcta a pokora stejná. Vždy, když jsem před své žáky předstupovala, věděla jsem, že náš úspěch spočívá ve spolupráci, důvěře a vzájemném respektu.

A stejné je to i v politice. Jako jedinec můžete dělat maximum, ale bez lidí kterým věříte a oni věří vám, pramálo změníte.

Nenechte republiku a veřejný prostor jen lidem s opačnými názory než máte Vy. Buďte aktivní a přidejte se k nám!

Reklama: