Muslimové se bojí bývalých muslimů

Česká antiislámská scéna promrhala několik let a několik velmi vhodných příležitostí k zastaveni nebo aspoň výraznému zpomalení expanze islámu v České republice.

Lukáš Lhoťan

Naopak se scéna nejen nebyla schopna konsolidovat, ale stála se i obětí vzájemných bojů jednotlivých aktéru a osobností o politické posty a koryta (čest vy jímkám). Zároveň mnozí čeští odpůrci islámu podlehli nelogické nenávisti k bývalým muslimům v čemž vlastně nahrávají do karet islámu.

Nevyužitá šance

Právě bývali muslimové jsou ovšem největší slabinou islámu a kdyby je česká antiislámská scéna, místo odsouzení a pliváni na ně, dokázala podpořit, tak by islám mohl v českém prostoru utrpět silnou porážku. Válka s islamizaci by sice vyhrána nebyla, ale islám by mohl zažít svůj ideologický Stalingrad. Bohužel antiislámská scéna nejen nedokáže tuto příležitost využít, ale ještě svým chováním některých svých představitelů (například Volfová a Konvička) bývalé muslimy odrazuje od jakékoliv činnosti.

Protože z mnoha názory pana docenta Konvičky nesouhlasím a nikdy jsem nepatřil k skupině jeho obdivovatelů, která ho vynesla až do funkce předsedy Bloku proti islámu, tak když Blok proti islámu plánoval jít do voleb, tak nejspíše ze strachu, že bych se mohl přidat k tehdejšímu Konvičkovu konkurentovi Okamurovi začal Konvička o mne tvrdit na dnes již zrušeném blogu Idnes.cz, že jsem muslimský agent. V té době mu asi bylo jedno, že tím pomáhá muslimům v boji proti mé snaze odhalit islámské radikály v české muslimské komunitě. Obdobnou agendu proti mne vedla Jana Volfová se svou Českou suverenitou, protože jsem poukazoval na umístěni českého konvertity k islámu Libora Matouše na její brněnské kandidátce ve volbách.

Politická koryta důležitější než antiislám

Chováni Konvičky i Volfové i ukázaly, že jakmile některým antiislamistům jde o politické koryto, tak je jim jedno, že svým chováním nepřímo pomohou islámu. Za ty roky co odhaluji islámský extremismus v české muslimské komunitě jsem si již zvykl, že lidé typu Konvička či Volfová mají velké bojovné řeči a slibuji lidem cokoliv, hlavně když je zvolí ve volbách do politické funkce.

Bohužel jsem s hrůzou zjistil, že dnes se většina představitelů českého antiislámu vrhla na boj proti levici, neomarxismu a pod. a islamizaci se reálně nevěnují. A muslimové toho perfektně využívají.

Počet mešit se ztrojnásobil

Prakticky vzato zde v roce 2010 byly jen 2 mešity a několik modliteben. Dnes je zde 6 mešit a vzrostl i počet modliteben.

A to nehovořím o detailech nárůstu muslimské komunity v České republice. Podle výzkumu z terénu si dovolím tvrdit, že počet muslimů v České republice se od roku 2010 nejspíše zdvojnásobil!

Porovnejme si úspěšné šíření islámu v České republice od roku 2010 s výsledky aktivit Konvičky, Volfové a dalších postav českého antiislámského hnutí, které kolem sebe shromáždily stovky obdivovatelů, miliony od sponzorů a reálně svůj zájem z antiislámu přesměrovali k boji o politické posty a proti evropské levici. Myslím si, že zde se agentům BIS podařilo víc než dobře „vykastrovat“ český antiislám a znemožnit tomu, aby český antiislám reálně ovlivňovali lidé, kteří by islamizaci dokázali zastavit.

BIS zášť k bývalým muslimům vyhovuje

Na základě dlouholetých zkušeností jsem přesvědčen, že právě pracovníci BIS podporují mezi českými antiislamisty zášť a zlobu vůči bývalým muslimům. Snaží se tak nejspíše odrazovat potencionální odpadlíky mezi muslimy k tomu, aby od islámu odpadli a případné odpadlíky od toho, aby začali veřejně vystupovat. A nebavím se teď o ženách konvertitkách, ale primárně o českých mužích, kteří měli zájem o islám, stali se muslimy, poznali pak později svůj omyl a od muslimu a islámu odešli. Takových to bývalých muslimů je v České republice několik desítek, ale odmítají vystoupit veřejně, protože se nechtějí stát terčem zloby, urážek a nenávisti ze strany některých antiislámistů, jako to zažívám já osobně.

Možná se ptáte prč by měla BIS chtít odrazovat bývalé muslimy od veřejného vystoupení. Důvod je prozaický, česká tajná služba BIS zde totiž od počátku chrání představitele české muslimské komunity, kteří jsou zodpovědní za radikalizaci české muslimské komunity a vytváření podhoubí vhodného pro vznik terorismu. Není to BIS, ale mnou zjištěné a zveřejněné informace, které pomohly medializovat a nakonec i dostat před soud projevy islámského extremismu. Agenti BIS si nejspíše myslí, že spolupráce představitelů české muslimské komunity s BIS má větší cenu, než zabránit vzniku a šíření islámského extremismu.

Islamisté se bojí konvertitů a (možných) budoucích odpadlíků

Jenomže jak ukázal soud se slovenským konvertitou Kobulnickým před několika týdny, tak potencionálně bývalých muslimů se nebojí pouze BIS, ale i samotni muslimové. Jak řekli u soudu předseda Muslimské obce v Hradci Králové Ismail a i zatčeny bývalý pražský imám Samer, tak všechny české muže konvertity nepovažuji za muslimy, ale mají je za agenty tajných služeb a proto si dávají pozor co před nimi říkají a k čemu je pustí. Když zapomenu na fakt, že tak přiznávají, že mají co skrývat, tak je to víc než dobrý efekt odpadlíka Lhoťana, který jim provedl do současné doby v Evropě nevídanou věc a zveřejnil jejich utajované názory, projevy extremismu a pod.

Slova předseda Muslimské obce v Hradci Králové Ismail dokonce vyprovokovaly k reakci Muslimskou obec v Praze, kterou vedou čeští konvertité k islámu:

Dokážete si představit tu zkázu, kterou by islamizaci České republiky napáchali další a další bývalí konvertité, kteří by veřejně vystoupili a popsali nejen co zažili, co čeští muslimové tají, jak představitelé českých muslimů oblbují agenty BIS, proč se na islám vykašlali a pod.? Víte co by to bylo za ránu pro islám?

Jenomže díky antiislamistům plivajícím a škodícím bývalým muslimům se tohle nestane. Bývali muslimové vidí a čtou diskuze v nichž „velcí“ čeští antiislamisté typu Konvičky plivou a chrlí oheň na Lhoťana a tak si nejspíše tito bývali muslimové říkají, že proč by měli zažívat to samé? Raději se na islám vykašlou a zmizí. Zmizelo jich takto již několik desítek.

A tak mnozí čeští antiislamisté v čele s Konvičkou si honí své ego, mají radost z toho jak to tomu Lhoťanovi nandali a jak si pěkně na islám zanadávali a muslimové se mezitím v další desetiletce chystají na překročeni lánu v budování podhoubí pro vznik dalších mešit.

Kdopak asi tento souboj vyhraje? Antiislamisté v čele s Konvičkou a Volfovou nebo islám?

Chtěl bych dodat závěrem jednu důležitou věc, tento článek není namířen proti Centru pro studium politického islámu, Okamurovi či Samkové. Tito všichni ukázali prakticky, že nepatří mezi ty co opovrhují bývalými muslimy, ale naopak se jim snaží pomáhat.


Lukáš Lhoťan je bývalý muslim a autor knih Ježíš Kristus a islám, Eurabia, Islám a islamismus v České republice a Arménsky holocaust. Od roku 1998 do roku 2010 spolupracovník předsedy českých muslimů Muneeba Hasana Alrawiho, do roku 2012 člen Muslimské obce v Brně, absolvent poutě do Mekky, vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth, absolvent studijního pobytu v USA The International Visitor Leadership Program (2010). V současné době vede nakladatelství se zaměřením na problematiku islámu.