Hamáčkovo politické dno

Kdo by snad pochyboval, že ČSSD dorazila až na politické dno, ten by měl být po výrocích pana Hamáčka a dalších členů vedení ČSSD, na téma možného důvodu opuštění koalice, bez pochyb.

Ladislav Žák | reprodukovaná fotografie: youtube.com (kolektif)

Vydírat politického partnera pod záminkou, že nesmí být zvolen do jedné mediální rady jakýsi člověk s netradičními názory, je mentální i morální ubohost, která se může zrodit jen v hlavách skutečných zoufalců. Nutit k čemukoliv jakéhokoliv poslance v proceduře tajné volby, a navíc hromadně, je v hlubokém rozporu s principy svobody a demokracie. Politická strana, která takto přemýšlí a koná, by měla být testována z hlediska ústavnosti svého jednání.

Navíc je i mentálně slabším z nás zřejmé, že dotyčnou osobu lze zvolit zcela bez účasti hlasů ANO a tudíž se jistě budou v opozici hledat varianty, jak nastavit poměry při hlasování tak, aby ke zvolení došlo a byl tak učiněn další krok k rozpadu stávající koalice.

To nejhorší je ale to, že někdo, kdo se deklaruje jako levicová strana, se prezentuje jako zcela hystericky netolerantní k odlišnému názoru a nemá ve svém arzenálu žádný jiný důvod pro opuštění kolaborantského vztahu s oligarchou, ze kterého vedení ČSSD tak bezostyšně tyje. Přitom zrazuje nejen svou minulost, ale především ty nejpotřebnější v naší společnosti, kterým vzkazuje, že je sice nechá bez pomoci, ale že jejich odpovědná ministryně si udělá fajn dovolenou s ministryní financí…

Přitom by stačilo říci zcela jednoduše. Už nechceme mít nic s arogantním jednáním s občany, už nechceme poslouchat primitivní lži, už nechceme legitimizovat dobývání renty z jakékoliv tvůrčí a produktivní činnosti v soukromém sektoru, sdírání lidí a firem na poplatcích, které jako nejsou daněmi, omezování občanských svobod a lidských práv pod záminkou bezpečnosti a korektnosti.

Nejsme kolaboranti, jsme sociální demokraté…

Ale k tomu nedojde…