Celníci zajistili cisternu s lehkým topným olejem

ČESKÁ KAMENICE | Ústečtí celníci zajistili cisternu s bezmála třiceti tisíci litry minerálního oleje. Daňový únik byl předběžně vyčíslen na více než 325 tisíc korun, informuje Celní správa.

Ozbrojenec Celní správy ozbrojené složky Ministerstva financí | repro: Celní správa ČR

Hlídka mobilního dohledu ústeckých celníků prováděla v uplynulém týdnu na komunikaci I/13 u obce Česká Kamenice běžnou kontrolní činnost. Krátce po dvaadvacáté hodině celníci vytipovali a zastavili nákladní vozidlo s cisternovým návěsem a polskou registrační značkou.

Cisterna obsahovala 29 698 litrů lehkého topného oleje. Řidič nebyl na výzvu celníků schopen předložit k přepravovanému zboží náležité průvodní doklady, prokazující řádné zdanění vybraných výrobků nebo jejich oprávněné nabytí za ceny bez daně.

Celníci pojali důvodné podezření, že by se mohlo jednat o nezákonnou přepravu minerálních olejů. Navíc podle údajů v nákladním listu (CMR) proběhla nakládka v Lotyšsku a odběratelem měla být firma sídlící ve slovenské Žilině.

Zjevně neekonomická a nelogická trasa přepravy vzbuzovala u hlídky další pochybnosti. Vozidlo i s nákladem celníci zajistili. Z cisterny byly odebrány vzorky, které jsou podrobeny další analýze v celně technické laboratoři. Případ je nadále v šetření.

Pokud se podezření z nelegální přepravy potvrdí a řádné zdanění se nepodaří prokázat, propadne zajištěné zboží včetně dopravního prostředku ve prospěch státu.

Doprava minerálních olejů pro účely podnikání v České republice a mezi státy Evropské unie je umožněna pouze v rámci elektronického systému přepravy a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (EMCS) nebo na základě zjednodušeného průvodního dokladu.