Finanční správa ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu

Vážená vládo, kolegyně, kolegové, chtěl bych navrhnout zařazení nového bodu, a to ve čtvrtek dopoledne, případně po bodu, který navrhl pan poslanec Bauer, to znamená po již pevně zařazených bodech, případně po bodu, o kterém teprve budeme hlasovat. Ten bod by měl název Pokračující nezákonná činnost finanční správy.

Zbyněk Stanjura | foto: facebook.com/Zbyněk-Stanjura

V minulém týdnu jsem se z otevřených zdrojů, z médií, nejenom já, ale věřím, že i mnozí z vás, dozvěděl, že ta slavná firma, o které říkal pan premiér, že jeho spolupracovníci na ni zaklekli, vyhrála pravomocně většinu svých soudních sporů s finanční a celní správou a dodneška jsme neviděli žádnou vyvozenou odpovědnost za tento nezákonný postup finanční správy. To, že bývalý ředitel nebo generální ředitel finanční správy zastává v této chvíli významnou funkci ředitele Finanční správy Jihočeského kraje, není žádné vyvození odpovědnosti.

Současně jsem se dozvěděl, zase z médií a myslím, že nejen já, ale i vy, že finanční správa ústy své nové generální ředitelky ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu. Tak si představte, co by se strhlo, kdyby rozhodnutí Ústavního soudu nerespektovala například vláda nebo Poslanecká sněmovna. Pro vysvětlení, Ústavní soud rozhodl, že v případě, že finanční správa se s některým z daňových subjektů soudí nebo chce soudit o nějakou spornou část DPH, tak má finanční správa právo zadržet peníze pouze ve výši té sporné části a ne celého DPH. Tak rozhodl Ústavní soud. A jaká byla reakce finanční správy? Nadále pokračují v praxi, že zadržují celkovou část.

Já bych chtěl, aby nám to vysvětlila paní ministryně financí, do jejíhož resortu finanční správa patří. Proto navrhuji čtvrtek, tak, aby paní ministryně měla dostatek času získat podklady z finanční správy a aby tady obhájila, případně neobhájila, postupy finanční správy.

Takže ty otázky jsou docela jasné, na které bychom chtěli ve čtvrtek znát odpověď: Jaká bude vyvozena odpovědnost za nezákonný postup finanční správy v případech, kdy už bylo pravomocně soudem rozhodnuto o tomto nezákonném počínání a za druhé, jak je možné, že finanční správa ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu. Zopakuji – ve čtvrtek po pevně zařazených bodech, případně po bodu, který navrhl pan poslanec Bauer.


Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 18. června 2019 k pokračující nezákonné činnosti finanční správy