Až jednou krize přijde, bude na přijímání zákonů pozdě

Dámy a pánové, vážená Sněmovno, já se omlouvám, že vás trochu zdržuji. Chápu. Ale těžko bych odešel bez určité reakce na pana poslance Stanjuru.

Jiří Rusnok | foto: YTB

Tak za prvé, ČNB si nic na vládě nevymohla. Podle zákona je ČNB a Ministerstvo financí spolupředkladatelem zákonů podle kompetenčního zákona v této oblasti, čili my jsme se dohodli řádnou legislativní cestou s Ministerstvem financí a tak, jak zákon praví, jsme to předložili a takto to také doputuje do Sněmovny.

Proč se mají doporučení změnit na zákon? No protože my nevíme, co bude. Dneska samozřejmě ta situace nevypadá nijak dramaticky. Ale my chceme, abychom měli dostatečně silné nástroje na to, aby až bude jednou podstatně složitější – a ona vždycky může být složitější, protože žijeme v tržní cyklické ekonomice, tak prostě ta doporučení nemusí stačit. My i dnes se setkáváme s dílčími případy, kdy doporučení nejsou plněna. Není pravda, že jsou masově plněna. Ale hlavně my dnes na ty klíčové české banky, které tady mají domicil, tzn. jsou to české akciové společnosti, máme vedlejší dostatečně silný nástroj tím, že jsme současně jejich dohledem. V momentě – a to se časem stane, o tom není pochyb – kdy tady budou působit hráči v podobě poboček, tak jako už některé menší banky tady působí, nebo přeshraniční subjekty nebo subjekty, které budou prodávat hypotéky po internetu, tak tato naše doporučení jsou na ně neúčinná. Prostě jsou neúčinná, protože my je nedohlížíme v oblasti obezřetnosti, tzn. v těch oblastech, kde je můžeme nutit zvyšovat kapitálové přiměřenosti, můžeme po nich chtít různé dodatečné vybavení na to, aby byli připraveni na případně větší riziko. Čili to, co tady navrhujeme, aby se změnilo v zákon, je prostě insrumentárium, které je dobré mít připravené v době, až přijde krize. Až jednou ta krize přijde, tak bude pozdě na přijímání zákonů. A to myslím, že je zřejmé.

ČNB si nic neuzurpovala a bylo to před mým pontifikátem. Tady je bohužel zvyk v této republice, že cokoli zavání penězi, tak se prostě hodí ČNB, protože to má úžasný efekt. Za prvé to funguje a za druhé to vládu nic nestojí. Ale my jsme dneska už extrémně překompenzovaná – ve smyslu kompetencí – centrální banka. Prakticky žádná centrální banka na světě nemá tolik úkolů, jako máme my. V řadě zemí to dělají vládní agentury. A my jsme se o to nehlásili. Jistě si někteří vzpomenete, my jsme nechtěli dohlížet spotřebitelské úvěry, nechtěli jsme některé jiné záležitosti. A my navíc máme systém, který opět v Eurozóně např. – to pro ty, kteří volají – nelze mít nadále, zeptejte se kolegů ze Slovenska. U nás subjekty neplatí za dohled. Zeptejte se slovenských bank, kolik platí ECB za dohled. U nás se za dohled neplatí. Všechno kryje ČNB ze svých příjmů a ze svého rozpočtu. Takže, prosím pěkně, není to tak, že by si ČNB hrabala pod sebe nové a nové kompetence a těšila se na to, jak bude muset přijímat další zaměstnance, nacpat je do stávající budovy nebo nějaké další budovy atd.

Samozřejmě že v tuhle chvíli máme málo špatných úvěrů zejména v oblasti hypoték, ale i dalších. Prosím pěkně, v Irsku asi několik týdnů před totálním krachem bankovního sektoru neměli téměř žádné špatné úvěry včetně hypoték, všechno bylo O.K., protože realitní trh vypadal skvěle. Všechny ty ceny, které říkáte, že jsou naopak podhodnocené, taky vypadaly skvěle, ale ono potom když dojde k realitnímu pádu, tak všechno to je pouze teorie a prach, realita je prostě jinde, realita jsou ty peníze, ten kapitál, a proto tlačíme na tu obezřetnost. My nechceme, aby se ten krásně vypadající stav prodlužoval donekonečna, protože víme, že ta rizika tam jsou vždycky skryta a mohou se objevit kdykoliv.

My se taky na debatu těšíme, určitě ano. A pokud jste tady narážel na transparenci, tak mimo jiné v této novele zákona o ČNB je další krok k transparenci, kdy navrhujeme, aby se zveřejňovaly nejenom platy Bankovní rady, ty už jsou dávno veřejné, jsou v této zprávě, ale také platy B-1, to znamená všech sekčních ředitelů – samozřejmě jmenovitě. Takže myslím, že na nás neplatí to, o čem se tady hovořilo. A to, že je nějaká evropská regulace, která přichází, to opravdu, prosím, už ČNB může těžko ovlivnit. Chápu, že jsme asi v tuto chvíli jaksi zajímavý terč, ale opravdu všechno v této zemi neřídíme, neovládáme a děláme svoji práci.

Děkuji vám.


Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 18. června 2019 k Zprávě České národní banky o inflaci