Podržtaška z Práva plive jedovaté sliny na D.O.S.T. a na Bátoru

Na různé vejšplechty na stránkách Rudého práva jsme zvyklí z minulosti a ani současnost není v tomto směru žádnou výjimkou. I když si adjektivum „rudé“ z názvu před lety decentně vypustili, tak to nic nemění podstatě a smýšlení toho plátku.

Jan Kopal

Rádobykomentátor a trapný podržtaška Josef Koukal ve svém sloupku „Roztržka“ (Právo 18. 6. 2019, s. 6) rozumuje nad volbou či nevolbou Michala Semína do rady České tiskové kanceláře. Přitom se naváží do hnutí D.O.S.T. a bývalého předsedu Ladislav Bátoru nazývá „legendárním hnědočechem“.

Ponechme stranou, že podobné označení je žalovatelnou urážkou. Horší je, že použití takového termínu je především neskutečně pitomé, a to i pro takového režimního slouhu, jakým bezesporu je pan Koukal.