Protipovodňová opatření na Skořickém potoce na Rokycansku

ROKYCANY | Osm příčných prahů a stupňů ve Skořickém potoce v obci Mirošov na Rokycansku v Plzeňském kraji zrekonstruovaly Lesy ČR. Práce na protipovodňových opatřeních trvaly od března 2017 do letošního května. Náklady dosáhly pět a půl milionu korun bez DPH, informují Lesy ČR.

Protipovodňová opatření na Skořickém potoce na Rokycansku | foto: lesycr.cz (Lesy ČR)

Poškozené a rozpadlé přelivné hrany stupňů, podemleté dlažby skluzů a kamenných tůní, vypadlé kameny břehových dlažeb a zdí, porušené spárování…Tak vypadalo před opravou koryto toku v intravilánu obce s příčnými objekty – prahy a skluzy z roku 1955.

„Ty jsou nyní stabilní, takže pozemky sousedící s tokem podstatně víc chrání před velkou vodou,“ řekl František Šampalík, vedoucí správy toků pro oblast povodí Berounky z Lesů ČR.

Objekty byly kompletně rozebrány a nahrazeny. Nové je kamenné opevnění dna, přelivné hrany a závěrné prahy. Kamenné zdi zalil z rubové strany vodostavební beton. Z koryta byly odstraněny i náletové dřeviny.

Reklama: