Pietní shromáždění Sdružení bývalých politických vězňů

PRAHA | Sdružení bývalých politických vězňů SBPV zve na pietní shromáždění na Čestném pohřebišti popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje, národní kulturní památce, které se bude konat dne 26. 6. 2019 v 10:00 v areálu Ďáblického hřbitova.

I Husák byl politickým vězněm

Pietní shromáždění se zde konají již od roku 1994. Ve hromadných hrobech jsou zde ostatky cca 200 popravených a umučených politických vězňů a politických vězňů, zemřelých ve věznici Pankrác, včetně malých dětí stáří několika dní.

Tímto pietním aktem skládáme poctu československým vlastencům a připomínáme veřejnosti oběti rudého teroru z 50. let. V blízkosti těchto obětí leží pravděpodobně i ostatky výsadkářů, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha v období II. světové války a rodin, které jim při přípravě atentátu pomáhali.

Pietního shromáždění se zúčastní představitelé státních institucí, české společnosti, diplomatických misí a politických vězňů z Čech a Slovenska.


Politický vězeň Gustáv Husák:
Po komunistickém převratu v roce 1948 byl Husák zpočátku politicky úspěšný. Zůstal předsedou i poúnorového 9. Sboru pověřenců a zprvu také 10. Sboru pověřenců.
Zlom nastal roku 1950, kdy byl spolu s Vladimírem Clementisem, Lacem Novomeským a mnoha dalšími obviněn z tzv. buržoazního nacionalismu. V květnu 1950 ztratil post předsedy Sboru pověřenců. V únoru 1951 byl zatčen a v sobotu 24. dubna 1954 byl v tzv. procesu s buržoazními nacionalisty, souzenými za velezradu, sabotáž a vyzvědačství, odsouzen za velezradu k doživotnímu trestu odnětí svobody.
Po odsouzení čekal na přesun do věznice v Leopoldově v tajné věznici StB v prostorách bývalého Arcibiskupského gymnázia v Praze-Bubenči.
Byl jedním z mála obžalovaných, kteří při procesu nedoznali i přes mučení žádnou vinu, což mu pravděpodobně zachránilo život. Kvůli tomu, že po každém mučení nakonec odvolal své přiznání, se rovněž protáhla příprava procesu.
Rozsudek nad ním byl vynesen až po Stalinově a Gottwaldově smrti, a to možná také přispělo k tomu, že Husák unikl trestu smrti
(zdroj).

Reklama: