SŽDC podala žalobu na neplatnost smlouvy

PRAHA | Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 žalobu na určení neplatnosti smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené se společností AMÁDEUS REAL.

Nové logo SŽDC

Na základě této smlouvy mělo dojít k uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k pozemkům Správy železniční dopravní cesty v katastrálním území Praha-Dejvice o celkové výměře 24 047 m2.

„Důvodem neplatnosti smlouvy o smlouvě budoucí je skutečnost, že při jejím uzavření došlo k porušení právních předpisů. Žalobu SŽDC podává, aby byla odstraněna nejistota ohledně existence práv a povinností založených smlouvou o smlouvě budoucí a předešlo se vzniku dalších škod,“ sdělil generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Právní analýza, kterou si SŽDC nechala zpracovat, dospěla k jednoznačnému závěru, že smlouva o smlouvě budoucí mezi SŽDC a AMÁDEUS REAL byla s vysokou mírou pravděpodobnosti uzavřena v rozporu se zákonem o privatizaci, podle kterého souhlas s přímým prodejem dotčených pozemků měla udělit vláda, což se nestalo. Z tohoto důvodu je smlouva neplatná.

K témuž závěru přitom nezávisle na SŽDC dospěl i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se kterým nyní v dané věci postupujeme v úzké součinnosti. Stanovisko SŽDC o neplatnosti této smlouvy bylo již v rámci prevenční povinnosti oficiálně sděleno i společnosti AMÁDEUS REAL. Jelikož snaha o smírné řešení, respektive vyjednávání s budoucím kupujícím o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí nebyla úspěšná, v zájmu nastolení právní jistoty SŽDC podnikla právní kroky a domáhá se tak určení neplatnosti smlouvy o smlouvě budoucí.

Reklama: